Jubileusz 400-lecia

Obchody Jubileuszu 400-lecia istnienia naszej Prowincji

25 marca 2021 r., w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, rozpoczynamy świętowanie Jubileuszu 400-lecia istnienia naszej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych, poświęconej Matce Bożej Anielskiej (1623-2023).
 
Jubileusz 400-lecia
 

Uroczystości inicjujące obchody Jubileuszu 400-lecia naszej Prowincji Matki Bożej Anielskiej odbędą się w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej w Zakliczynie w dniu 25 marca br. – początek o godz. 11.00 – i będą transmitowane za pośrednictwem fanpage:

https://m.facebook.com/ProwincjaMatkiBozejAnielskiejOFM/

Wyznaczone zostały trzy główne wydarzenia przeżywania Jubileuszu. Pierwszym jest Peregrynacja Figury Matki Bożej oraz związane z nią okolicznościowe nabożeństwa i Msze św. Drugim planowana na rok 2022 wystawa w Pałacu Sztuki w Krakowie ukazująca dziedzictwo naszej Prowincji na przykładzie dzieł sztuki, przedmiotów sakralnych i archiwaliów. Trzecim natomiast będzie sesja naukowo – formacyjna w WSD Bronowicach Wielkich w 2023 r. Obchody Jubileuszu rozpoczną się Mszą św. inaugurującą w Zakliczynie w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 2021 r., a zakończą Eucharystią w Katedrze Wawelskiej 25 marca 2023 r.

Zachęcamy wszystkich Braci, szczególnie przełożonych Wspólnot klasztornych i odpowiedzialnych za poszczególne sektory w naszej Prowincji do czynnego włączenia się w obchody 400 lat istnienia naszej Prowincji Matki Bożej Anielskiej.

*     *     *     *     *

Pierwszymi zwolennikami „ściślejszej obserwancji”, czyli Reformatami, byli w Polsce zakonnicy „regularnej obserwancji” (Bernardyni). Jednym z nich był o. Gabriel z Gródka (Grodecki). Początkowo nosił się on z zamiarem pozyskania całej prowincji bernardyńskiej dla reformy. Gdy tego nie udało się przeprowadzić, przystąpił do zakładania własnych klasztorów: w Pińczowie (1605), w Ołomuńcu na Morawach (1607) i w Gliwicach na Śląsku (1611), gdzie też założył Nowicjat. Zmarł w roku 1619.

W 1621 r. przybył do Polski o. Aleksander z Padwy (Patavinus), mianowany przez papieża Grzegorza XV komisarzem apostolskim dla założenia franciszkańskiej „ściślejszej obserwancji”. W czasie kapituły w Zakliczynie n. Dunajcem, dnia 3 VI 1623 r., o. Aleksander założył dwie kustodie (prowincje w początkowym okresie): małopolską pw. Matki Bożej Anielskiej oraz wielkopolską pw. św. Antoniego. Do kustodii małopolskiej weszły wtedy trzy klasztory: w Gliwicach, Zakliczynie i Wieliczce. W latach 1624 – 1633 przyjętych zostało siedem dalszych fundacji: w Bieczu, Krakowie, Solcu nad Wisłą, Kazimierzu Dolnym, Przemyślu, Lwowie i Stopnicy.

Dnia 12 V 1639 r. papież Urban VIII podniósł te kustodie do godności prowincji.

*     *     *     *     *

TERMINY PEREGRYNACJI FIGURY MATKI BOŻEJ
Z OKAZJI 400 LAT ISTNIENIA PROWINCJI MATKI BOŻEJ ANIELSKIEJ

 

DATA

MIEJSCE

SPOTKANIE REGIONALNE

04-05.12.2021

Kraków-Azory

 

08-09.01.2022

Kęty

 

15-16.01.2022

Termin rezerwowy

 

22-23.01.2022

Chełm Lubelski

 

05-06.02.2022

Zakliczyn

SPOTKANIE REGIONALNE

12-13.02.2022

Biecz

 

19-20.02.2022

Wieliczka

SPOTKANIE REGIONALNE

26-27.02.2022

Dursztyn

 

30.04-01.05.2022

Jarosław

 

07-08.05.2022

Przemyśl

 

14-15.05.2022

Dzwono-Sierbowice

 

21-22.05.2022

Pińczów

 

28-29.05.2022

Kazimierz Dolny

 

04-05.06.2022

Kraków-Bronowice

 

18-19.06.2022

Pilica

SPOTKANIE REGIONALNE

25-26.06.2022

Włocławek

SPOTKANIE REGIONALNE

3-4 .09.2022

Konin

 

10-11.09.2022

Brzeziny

 

17-19.09.2022

Warszawa Mokotów

SPOTKANIE REGIONALNE

24-25.09.2022

Wrszawa Senatorska

 

1-2.10.2022

Kraków Reformacka

SPOTKANIE REGIONALNE

15-16.10.2022

Termin rezerwowy

 

22-23.10.2022

Termin rezerwowy

 

*     *     *     *     *

Z okazji 400-lecia Prowincji Matki Bożej Anielskiej OFM został w tym roku wydany Jubileuszowy Kalendarz na rok 2022. Inicjatorem jego wydania, a zarazem autorem projektu i opracowania treści jest Ojciec Bernard Potępa OFM – Gwardian Klasztoru OO. Franciszkanów w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

W kalendarzu znajduje się krótka i ciekawa historia prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Przedstawione są też jej wybitne osobowości.

Każdemu klasztorowi w tegorocznym kalendarzu poświęcona jest jedna strona, na której znajdują się zdjęcia i krótka notatka na temat jego historii. W kalendarium wypisane są święta kościelne, państwowe oraz podani są patroni każdego dnia roku. Stronę tę kończą przysłowia związane z danym miesiącem.

Na stronie końcowej znajdują się ogólne dane o Jubileuszu 400-lecia Prowincji Matki Bożej Anielskiej OFM oraz inne informacje – wymienieni są autorzy treści i zdjęć. Także na tej stronie wydawca kalendarza Gwardian Kazimierski postuluje i kieruje apel do Braci Prowincji o szczególne uczczenie Jubileuszu poprzez podjęcie odpowiednich działań.

Kalendarza ten jest do nabycia w zakrystiach klasztorów Ojców Franciszkanów Prowincji Matki Bożej Anielskiej.

za ofm.krakow.pl

Resize text-+=