Litanie

Litania  jest modlitwą bardzo głęboką. Jest modlitwą, gdzie angażujemy umysł, wolą i całego siebie. Można ja recytować lub śpiewać. Mimo swojej bardzo prostej budowie, wprowadza wiernego w bardzo trudną, ale potrzebną w rozwoju duchowym formę rozmowy z Jezusem – w medytację.

Jak powiedział Jan Paweł II – Litania – jest modlitwą, w której Bóg mówi nam „wszystko” o sobie, o Jezusie, o odwiecznym planie ratowania ludzkości i każdego człowieka, o swojej miłości, o swej „współczującej dobroci dla każdego, o potrzebie i pięknie świętości, o hojności Boga w jej rozdawaniu.

Resize text-+=