Święta Maryjne

Ile jest na świecie Matek Bożych? Oczywiście jedna. Ale jeżeli zapytamy ile jest jej wizerunków – w odpowiedzi możemy usłyszeć „Tego pewnie nikt policzyć nie zdoła”.

Wizerunki Najświętszej Maryi Panny można różnie opisywać, nazywać i katalogować. Do tytułu obrazu często dodaje się formę przymiotnikową miejscowości, gdzie Matka Boża ukazała się, lub gdzie jest otoczona szczególną czcią, np.: Guadalupe, Lourdes, Fatima, La Salette, Loreto, Częstochowa, Medjugorie, a w sanktuariach naszej Prowincji zakonnej np. w Kazimierzu Dolnym (Pani Kazimierska), Pińczów – Mirów (Matka Boża Mirowska), Wieliczka (Księżna Wieliczki). 

A jakie święta w liturgii Kościoła Jej przypisano?  

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Obchodząc roczny cykl misteriów Chrystusa, Kościół święty ze szczególną miłością oddaje cześć Najświętszej Matce Bożej, Maryi, która nierozerwalnym węzłem związana jest ze zbawczym dziełem swojego Syna. W Niej Kościół podziwia i wysławia wspaniały owoc Odkupienia i jakby w przeczystym obrazie z radością ogląda to, czym cały pragnie i spodziewa się być”.

Uroczystości,  święta i wspomnienia o Najświętszej Maryi Pannie 

1 stycznia – Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi (Oktawa Narodzenia Pańskiego). Jest to najstarsze święto maryjne.

2 lutego – Święto Matki Bożej Gromnicznej. Święto to, w VII wieku ustanowił papież Sergiusz II.

11 lutego – Najświętszej Maryi Panny z Lourdes – NMP z Lourdes jest otoczona czcią na całym świecie. Cuda za Jej przyczyną spowodowały największą odnowę w historii Kościoła.

25 marca – Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Święto to wywodzi się ze Wschodu. Do średniowiecza uroczystość ta miała nazwę Wcielenia Boga. Święto to, w VII wieku ustanowił papież Sergiusz II.

3 maja – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Oficjalnie święto to jest obchodzone od 1923 roku. W 1656 roku król Jan Kazimierz oddał naszą Ojczyznę, Polskę, w opiekę Matce Bożej. Znacznie później papież Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski i jej główna Patronką.

13 maja – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej. Święto upamiętniające objawienie Matki Bożej w Fatimie w roku 1917. Maryja ukazała się wówczas trójce dzieci – Hiacyncie, Łucji dos Santos i Franciszkowi Marto.

31 maja – Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 

Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wprowadził do swojego zakonu św. Bonawentura w roku 1263. Kiedy zaś powstała wielka schizma na Zachodzie, wtedy to święto rozszerzył na cały Kościół papież Bonifacy IX w roku 1389, aby uprosić za przyczyną Maryi jedność w Kościele.

16 lipca – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Jest to dzień, w którym obchodzi się również święto „Szkaplerza Góry Karmel”. Szkaplerz Karmelitański jest znakiem przymierza z Maryją.

2 sierpnia – Święto Matki Bożej Anielskiej (Porcjunkuli) – obchodzone jako święto jedynie w kościołach i klasztorach franciszkańskich. W naszej Prowincji zakonnej jest to uroczystość patronalna.

15 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Należy do najstarszych świat maryjnych.

22 sierpnia – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Jest to święto, będące w pewien sposób kontynuacją Uroczystości Wniebowzięcia.

26 sierpnia – Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.

8 września – Święto Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. Święto to wywodzi się z Jerozolimy. Po zajęciu Syrii i Palestyny przez mahometan, święto to przenieśli do Europy zachodniej kapłani, wywodzący się z tamtych terenów. Święto to, w VII wieku ustanowił papież Sergiusz II.

12 września – Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi, czyli obchodzimy imieniny Matki Bożej.

15 września – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. W tym dniu przypominamy sobie istotę duchowego męczeństwa Matki Bożej.

7 października – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Papież Pius V ustanowił to święto na pamiątkę zwycięstwa wojsk chrześcijańskich pod dowództwem Don Juana Austriackiego nad flotą turecką pod Lepanto.

21 listopada – Wspomnienie Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Upamiętnia ofiarowanie Maryi Bogu przez jej rodziców – św. Joachima i św. Anny.

8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Odpust w klasztorach naszej Prowincji i całego Zakonu, ponieważ Maryja Niepokalana jest Patronką Zakonu franciszkańskiego. Jest to jedno z najważniejszych świąt maryjnych. Pochodzi ze Wschodu, gdzie było zatwierdzone już w VIII wieku.

Resize text-+=