Pieśni Maryjne

Podczas Roku Liturgicznego odprawianych jest 18 Mszy św. świętych dedykowanych Najświętszej Maryi Pannie. Również wiele nabożeństw jest Jej poświęconych.  Z tej okazji powstało dużo pieśni poświęconych Matce Jezusa.

Najbardziej znanymi są spośród ponad 400 utworów:

Bogarodzico, Polski Królowo – pierwszy hymn Polski,  Apel Jasnogórski, Ave Maryja, Święta Rodzicielko Boża, Przed Tobą klękamy, Pod Twą opiekę Jasnogórska Pani, Chwalcie łąki umajone, …

Polecamy Ave Maryja (Franciszek Schubert) wyk. Maciej Wróblewski. YT

Resize text-+=