INTENCJE MSZALNE

PATRZ PONIŻEJ TEKSTU WPROWADZENIA – TAM SĄ INTENCJE MSZY OBECNIE ODPRAWIANYCH

Bóg zapłać za wszystkie intencje mszalne i za ofiary za Msze św., które składacie w Sanktuarium Matki Bożej Pani Kazimierskiej w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. W intencji DOBROCZYŃCÓW klasztoru i Sanktuarium, co tydzień jest sprawowana Msza św., której termin jest podawany na bieżąco pod linkiem INTENCJE. Nadto Dobroczyńcy są polecani we Mszy wotywnej w soboty o 8.00 oraz w różnych modlitwach w Sanktuarium.

Wybranie i ustalenie terminu

– Najważniejsze to trzeba wpierw wybrać taki termin, żeby cała Rodzina mogła we Mszy św. w kazimierskim Sanktuarium Zwiastowania NMP uczestniczyć oraz przystąpić do spowiedzi i Komunii świętej. Możliwość spowiedzi jest na początku każdej Mszy św., a wieczorem także podczas adoracji i nabożeństwa.

– Następnie trzeba ustalić czy w wybranym terminie jest możliwe odprawienie Mszy w tymże Sanktuarium. Jeśli nie to od razu trzeba sobie przygotować także inny termin w okolicach terminu rocznicy urodzin, ślubu czy śmierci polecanych we Mszy św. osób.

Zamawianie i rezerwacja Mszy św.

– Intencje mszalne w obecnym roku możemy wcześniej rezerwować z dużym wyprzedzeniem na cały trwający jeszcze rok kalendarzowy.

– Na kolejny (następny) rok kalendarzowy możemy rezerwować msze od już od października / listopada / grudnia w roku wcześniejszym.

– Zaś przez cały rok przyjmujemy na przyszły rok jedynie intencje Mszy gregoriańskich, które wymagają rezerwacji kolejnych aż 30 dni. Również rezerwacje Mszy św. ślubnych.

Zamawianie i rezerwacja Mszy św. przez telefon

Istnieje także możliwość rezerwacji i zamawiania Mszy św. telefonicznie (ustalanie pod nr tel. Gwardiana: 665 10 85 95), ale jedynie wyjątkowo, kiedy ktoś nie może aktualnie tutaj przyjechać albo dodatkowy przyjazd jest zbyt kosztowny, a bardzo mu zależy na zamówieniu lub rezerwacji Mszy, gdyż w proponowanym przez siebie terminie przewiduje pobyt w Kazimierzu lub jego okolicy oraz uczestnictwo w zamówionej Mszy św. Trzeba przygotować sobie wcześniej także inny termin w okolicach terminu rocznicy urodzin, ślubu czy śmierci polecanych we Mszy św. osób, ponieważ może się okazać, że ten konkretny może być już całkowicie zajęty, więc wtedy zapytanie dotyczy także innych terminów.

– Wówczas dopiero po telefonicznym ustaleniu terminu i treści intencji, która musi  być najpierw wpisana do Księgi Mszalnej w dostępnym, wolnym terminie (a jeśli takiego nie ma to nie jest możliwe) przesyłamy na konto klasztorne bardzo dokładnie opisane poniżej ofiarę (stypendium mszalne). Wcześniejsze przesłanie środków na konto jeszcze niczego nie załatwia. Więc bardzo prosimy nie robić takiego manewru.

Konto do przesyłania ofiar na już zamówione i ustalone terminowo Msze św.

62 8731 0001 0000 2310 2000 0030

Bardzo prosimy by ofiarę przesłać jedynie na to podane wyżej konto. Prosimy aby nie pomylić z innymi rachunkami.

Wpisać datę (dzień i godzinę – Imię i nazwisko zamawiającego – Telefon

Msze rezerwowane

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich, którzy rezerwują znacznie wcześniej terminy mszy świętych aby co najmniej 2 tygodnie przed jej ustalonym terminem potwierdzili rezerwację podając treść intencji zamówionej Mszy świętej oraz złożyli ofiarę (stypendium mszalne).

Najlepiej to uczynić osobiście w zakrystii bezpośrednio po każdej Mszy św. w niedziele oraz po mszach o 8.00 i 18.00 (porą letnią czyli od 1 maja do 31 sierpnia o 19.00) w dni powszednie lub także osobiście w klasztorze w dni powszednie w godz. 8.45 do 11.45 lub w godz. 15.00-17.00 (porą letnią czyli od 1 maja do 31 sierpnia do godz. 18.00) prosząc najpierw pełniącego tego dnia dyżur kapłana, a bezpośrednio po mszach od razu w zakrystii.

Zdarzają się jednak sytuacje, że ktoś rezerwuje termin Mszy św. i potem o tym niestety zapomina. Dlatego bardzo prosimy by pamiętać (j.w.) o potwierdzeniu rezerwacji złożeniem ofiary i podaniem intencji.

Jeśli istnieje przeszkoda na pojawienie się w klasztorze odpowiednio wcześniej by podać treść intencji zarezerwowanej Mszy św. i złożyć ofiarę wówczas treść intencji już zarezerwowanej Mszy św. można podać telefonicznie ale także przynajmniej dwa tygodnie wcześniej. Wtedy prosimy dzwonić do Gwardiana pod numerem 665 10 85 95optymalnie w godz. 9.30-11.30 lub 15.30-16.30, zaś porą letnią czyli od 1 maja do 31 sierpnia do 17.30.

Poza tymi godzinami, zwłaszcza kiedy są Msze, nabożeństwa, wspólne modlitwy i posiłki, dodzwonienie się nie jest możliwe.

Po telefonicznym podaniu intencji prosimy ofiarę (stypendium mszalne) przelać na odpowiedni rachunek klasztorny (konto mszalne j.w.) albo ustalić w rozmowie z Gwardianem, że będzie złożona w zakrystii tuż przed odprawieniem Mszy św.

Msze zamawiane przez telefon

To samo dotyczy Mszy św. zamawianych jedynie i od razu telefonicznie (ustalenie przez telefon terminu i treści intencji Mszy), kiedy osoba zamawiająca nie jest w stanie obecnie przyjechać, natomiast chce uczestniczyć we Mszy św. w Sanktuarium w określonym terminie. Wówczas także prosimy dzwonić do Gwardiana pod numerem 665 10 85 95optymalnie w godz. 9.30-11.30 lub 15.30-16.30, zaś porą letnią czyli od 1 maja do 31 sierpnia do 17.30. Poza tymi godzinami, zwłaszcza kiedy są Msze, nabożeństwa, wspólne modlitwy i posiłki, dodzwonienie się nie jest możliwe. Po telefonicznym podaniu intencji prosimy ofiarę (stypendium mszalne) przelać na odpowiedni rachunek klasztorny (konto mszalne j.w.) albo ustalić w rozmowie, że będzie złożona w zakrystii tuż przed odprawieniem Mszy św.

Jeśli ktoś zrezygnuje z dokonanej telefonicznie rezerwacji Mszy św, to także prosimy o powiadomienie, choćby tylko telefoniczne, a nawet jedynie smsem, pod tym samym numerem.

Korekta pomyłek przy zapisaniu intencji

Bardzo prosimy o sprawdzanie imion i nazwisk zapisanych w podanych na stronie intencjach Mszy św. oraz o interwencję choćby telefoniczną (w terminach j.w.) jeśli nastąpi pomyłka w zapisaniu imienia lub nazwiska.

Jeśli zaistniała pomyłka imienia lub nazwiska i nie udało się dokonać korekty telefonicznie, wówczas prosimy o zgłoszenie tego faktu kapłanowi w zakrystii choćby tuż przed odprawianiem zamówionej Mszy św.

Intencje mszalne

w Sanktuarium Zwiastowania NMP w Kazimierzu. 

7 kwietnia 2024 r. – (niedziela) – II Niedziela Wielkanocna – Niedziela Miłosierdzia Bożego

  7.00 – + Czesława i Henryk Czarneccy i zmarłych z rodzin Czarneckich i Drągów oraz + siostra Maksymiliana Maria od św. Józefa.

  8.30 – W intencji Kamila w rocznicę jego urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, światło i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Wcielonego Słowa – Pani Kazimierskiej.

10.00 – + Celina w 2 rocznicę śmierci, Marian i Wiesław oraz Zmarli z rodziny Śmichów.

10.00 – + Andrzej Czuryłowski (greg. 7).

11.30 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, światło i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Wcielonego Słowa – Pani Kazimierskiej dla Jakuba i Jana z okazji rocznicy chrztu.

18.00 – + Czesław, Jan i Bronisława Siwiec, Janina i Jan Sykut, Edward, Natalia, Bronisława i Franciszek Siwiec oraz Jan Kapłon.

8 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) Poniedziałek po Oktawie Wielkanocnej

  7.00 – O zdrowie, pomoc i potrzebne łaski od Jezusa Zmartwychwstałego i Jego Matki – Najświętszej Dziewicy Maryi z Nazaretu – Matki Słowa Wcielonego dla rodziny Rybów.    

  8.30 – + Władysław, Stanisława, Paweł, Antonina, Antonii Marianna z rodzin Wolskich i Marków.

10.00 – + Andrzej Czuryłowski (greg. 8).

11.30 – W intencji Tadeusza o łaskę powrotu do zdrowia za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy Maryi z Nazaretu – Matki Słowa Wcielonego – Pani Kazimierskiej.

11.30 – + o. Jan Berchmans Woźniak (8) – (o. Franciszek w kaplicy zakonnej).

18.00 – W intencji Dusz cierpiących w czyśćcu (1).

9 kwietnia 2024 r. (wtorek) Wtorek po Oktawie Wielkanocnej

 

  7.00 – Za zmarłych Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobroczyńców Zakonu oraz zmarłych Członków FZŚ (Statutowa w Prowincji Matki Bożej Anielskiej).

  8.00 – + Andrzej Czuryłowski (greg. 9).

18.00 – O łaskę nawrócenia i Boże błogosławieństwo dla Wnuków przez wstawiennictwo Matki Bożej Pani Kazimierskiej.

18.00 – W intencji Dusz cierpiących w czyśćcu (2) – (o. Franciszek w kaplicy zakonnej).

10 kwietnia 2024 r. (środa) Środa po Oktawie Wielkanocnej

  7.00 – +  Robert Palarz (1).

  8.00 – + Andrzej Czuryłowski (greg. 10).

18.00 – + Janina, Stanisław i Michał Tajer, Janina i Jan Ozimek oraz Zmarli z rodzin Tajerów i Ozimków.

18.00 – W intencji Dusz cierpiących w czyśćcu (2) – (o. Franciszek w kaplicy zakonnej).

 11 kwietnia 2024 r. (czwartek) Czwartek po Oktawie Wielkanocnej

  7.00 – +  Robert Palarz (2).

  8.00 – + Zofia i Jan Janiccy, Wanda, Stanisław i Andrzej Pryszcz oraz Stanisław Maciążek.

18.00 – Dziękczynna wobec Matki Bożej Zwiastowania jako intencja pielgrzyma Alana, a także z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie, dary i światło Ducha Świętego oraz opiekę Matki Wcielonego Słowa – Pani Kazimierskiej dla niego, jego Rodziców i Rodzeństwa z ich Rodzinami.

18.00 – + Andrzej Czuryłowski (greg. 11).

18.00 – W intencji Dusz cierpiących w czyśćcu (4) – (o. Franciszek w kaplicy zakonnej).

 12 kwietnia 2024 r. (piątek)  Piątek po Oktawie Wielkanocnej

  7.00 – +  Robert Palarz (3).

8.00 – + Andrzej Czuryłowski (greg. 12).

18.00 – + Antoni, Tadeusz, Henryka Gorczyca oraz Zmarli z rodzin Gorczyców i Nowaczków.

18.00 – + Elżbieta Cielas w 11 rocznicę śmierci.

18.00 – W intencji Dusz cierpiących w czyśćcu (5) – (o. Franciszek w kaplicy zakonnej).

13 kwietnia 2024 r. – (sobota) – Sobota po Oktawie Wielkanocnej

  7.00 + Andrzej Czuryłowski (greg. 13).

  8.00 – W intencji próśb i podziękowań zanoszonych do Boga za przyczyną Matki Bożej Pani Kazimierskiej w Tajemnicy Zwiastowania NMP i Bożego Wcielenia.

18.00 – Za wstawiennictwem Matki Wcielonego Słowa – Pani Kazimierskiej i św. Agaty o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, światło i dary Ducha Świętego dla Agaty w dniu jej urodzin.

18.00 – + Robert, Stefan, Aleksandra, Genowefa, Władysław i Zygmunt Czechowicz oraz Zofia, Bronisław i Stanisław Stochmal.

18.00 – W intencji Dusz cierpiących w czyśćcu (6) – (o. Franciszek w kaplicy zakonnej).

14 kwietnia 2024 r. (niedziela) III Niedziela Wielkanocna – Niedziela Biblijna

  7.00 – O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, światło i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Wcielonego Słowa – Pani Kazimierskiej dla Zuzanny, Pauliny i Jakuba.

  8.30 – + Andrzej Czuryłowski (greg. 14).

10.00 – + Celina w 2 rocznicę śmierci, Marian i Wiesław Śmich oraz Zmarli z rodziny Śmichów.

10.00 – W intencji Dusz cierpiących w czyśćcu (7) – (o. Franciszek w kaplicy zakonnej).

11.30 – Dziękczynna za 30 lat małżeństwa Lidii i Mirosława z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej – Pani Kazimierskiej dla Perłowych Jubilatów.

11.30 – W intencji Marcina i Marty o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, światło i dary Ducha Świętego za wstawiennictwem Matki Wcielonego Słowa – Pani Kazimierskiej proszą Rodzice.

11.30 – Jubileusz 80-lecia urodzin Teresy Bajew. Msza w jej imieniny 15.10.24. o godz. 8.00.

18.00 – + Józefa i Edmund Góreccy, Jadwiga i Bolesław Załuscy oraz Zmarli z rodzin Góreckich i Załuskich.

 

31 marca 2024 r. – (niedziela) – Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

  6.00 – W intencji Dobroczyńców klasztoru i Sanktuarium o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Słowa Wcielonego – Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz dar życia wiecznego dla zmarłych.

  8.30 – + Julian, Michalina, Teresa, Zdzisław, Jan, Janina i Roman z rodzin Urbanów i Wawrzyckich.

10.00 – + Damian Popiołek.

10.00 – + Marianna i Henryk Sosnowscy.

11.30 – W intencji członków miejscowej Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz zbawienie wieczne dla zmarłych, a także o nowe powołania do Zakonu.

18.00 – + Zygmunt Binięda w 20 rocznicę śmierci, Jerzy Binięda, Piotr i Kazimiera Czapla oraz Mariusz Gębalski.

1 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) Poniedziałek Oktawy Wielkanocnej 

  7.00 – + Tadeusz, Stanisława, Halina, Hieronim, Urszula i Jan z Matysiaków.   

  8.30 – W intencji Członków rodzin Kowalczyków i Kubisiów o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Słowa Wcielonego – Pani Kazimierskiej dla nich.

10.00 – + Marian Zabiegły w 3 rocznicę śmierci.

11.30 – W intencji Mateusza w dniu 31 urodzin o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Słowa Wcielonego – Pani Kazimierskiej.

11.30 – + Andrzej Czuryłowski (gregorianka 1).

18.00 – W intencji 16-letniego Szymona o uzdrowienie po przeszczepie nerki i zapaleniu mózgu za wstawiennictwem Matki Słowa Wcielonego – Pani Kazimierskiej.

2 kwietnia 2024 r. (wtorek) Wtorek Oktawy Wielkanocnej

  7.00 – + o. Jan Berchmans Woźniak (1).

  8.00 – + Andrzej Czuryłowski (greg. 2).

          – + o. Jan Berchmans Woźniak (2).

18.00 – + Genowefa i Tadeusz Nastal.

3 kwietnia 2024 r. (środa) Środa Oktawy Wielkanocnej

  7.00 – + o. Jan Berchmans Woźniak (3).

  8.00 – + Waldemar Rafalski.

          – + o. Jan Berchmans Woźniak (4).

18.00 – + Andrzej Czuryłowski (greg. 3).

4 kwietnia 2024 r. (czwartek) Czwartek Oktawy Wielkanocnej

  7.00 – +  Andrzej Czuryłowski (greg. 4).

  8.00 – W intencji kapłanów o wytrwanie w powołaniu i świętość ich kapłańskiego życia, o odnalezienie się dla tych kapłanów, którzy przeżywają kryzys swego powołania i kapłaństwa oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

18.00 – + Jan i Eugenia Szczygielscy.

18.00 – + Jan Bartoś w 20 rocznicę śmierci. (w kaplicy klasztornej).

5 kwietnia 2024 r. (piątek)  Piątek Oktawy Wielkanocnej

  7.00 – + Andrzej Czuryłowski (greg. 5).

8.00 – Dziękczynna i błagalna do Najświętszego Serca Pana Jezusa o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla Barbary i Jerzego, ich Dzieci i Wnuków oraz zbawienie wieczne dla śp. syna Waldemara Rafalskiego

        – + o. Jan Berchmans Woźniak (5).

11.30 – + o. Jan Berchmans Woźniak (6). (pogrzeb w Krakowie).

18.00 –  Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy własne, Rodziny, Bliskich i Znajomych, a szczególnie zatwardziałych grzeszników, które ranią Najświętsze Serce Boże z prośbą o ich przemianę i nawrócenie.

6 kwietnia 2024 r. – (sobota) – Sobota Oktawy Wielkanocnej

  7.00 + Andrzej Czuryłowski (greg. 6).

  8.00 – W intencji próśb i podziękowań zanoszonych do Boga za przyczyną Matki Bożej Pani Kazimierskiej w Tajemnicy Zwiastowania NMP i Bożego Wcielenia.

11.30 – Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Dziewicy Maryi za grzechy, obelgi i zniewagi, które ranią Jej Niepokalane Serce i Najświętsze Serce Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

        – + o. Jan Berchmans Woźniak (5).

18.00 – W intencji Dobroczyńców klasztoru i Sanktuarium o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Wcielonego Słowa – Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz dar życia wiecznego dla zmarłych.

7 kwietnia 2024 r. (niedziela) II Niedziela Wielkanocna – Niedziela Miłosierdzia Bożego

  7.00 – + Czesława i Henryk Czarneccy i zmarłych z rodzin Czarneckich i Drągów oraz + siostra Maksymiliana Maria od św. Józefa.

  8.30 – W intencji Kamila w rocznicę jego urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, światło i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Wcielonego Słowa – Pani Kazimierskiej.

10.00 – + Celina w 2 rocznicę śmierci, Marian i Wiesław oraz Zmarli z rodziny Śmichów.

10.00 – + Andrzej Czuryłowski (greg. 7).

11.30 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, światło i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Wcielonego Słowa – Pani Kazimierskiej dla Jakuba i Jana z okazji rocznicy chrztu.

18.00 – + Czesław, Jan i Bronisława Siwiec, Janina i Jan Sykut, Edward, Natalia, Bronisława i Franciszek Siwiec oraz Jan Kapłon.

 

24 marca 2024 r. – (niedziela) – Niedziela Palmowa

  7.00 – + Eugeniusz Grzanka od Wioli i Janka z Tuchowa.

  8.30 – + Urszula i Tadeusz Baryłka, Stanisław Sikora oraz zmarli z rodzin Baryłka i Jasik.

10.00 – W intencji Amelii Głos z okazji 20 urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, światło i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Słowa Wcielonego – Pani Kazimierskiej.

11.30 – + Alicja Sochalska.

18.00 – + Kazimiera Czarnota (greg. 26).

25 marca 2024 r. (poniedziałek) Wielki Poniedziałek

  7.00 – + Eugeniusz Grzanka od Elżbiety i Jerzego Kukułka.

  8.00 – + Kazimiera Czarnota (greg. 27).

18.00 – Do Najświętszego Dzieciątka Jezus o Boże błogosławieństwo dla Polski, dla jej synów i córek, o duchową i moralną odnowę oraz pogłębienie wiary, nadziei i miłości dla naszego Narodu, o przyjęcie Najświętszego Dzieciątka Jezus do serc przez mieszkańców naszej parafii i całej Ojczyzny.

18.00 – + Marianna i Stefan Kwiatek, Apolonia i Czesław Szymczyk.

26 marca 2024 r. (wtorek)  Wielki Wtorek

  7.00 – + Eugeniusz Grzanka od Chrześnicy syna Jakuba.

  8.00 – + Hanna, Roman i Grzegorz Zawadzińscy.

18.00 – + Kazimiera Czarnota (greg. 28).

27 marca 2024 r. – (środa) – Wielka Środa

  7.00 – + Eugeniusz Grzanka od Przyjaciół syna Jakuba.

  8.00 – + Kazimiera Czarnota (greg. 29).

18.00 –  + Michał w 42 rocznicę śmierci i Feliksa Szymanek oraz Marian Murat.

 

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

28 marca 2024 r. (czwartek) Wielki Czwartek Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

18.00 – + Jakub Czopek.

18.00 – + Kazimiera Czarnota (greg. 30).

18.00 – + Eugeniusz Grzanka od Wacława Mleczko.

29 marca 2024 r. (piątek) Wielki Piątek Meki Pańskiej

18.00 – Liturgia Męki Pańskiej

30 marca 2024 r. (sobota) Wielka Sobota

18.00 – Msza Święta Wigilii Paschalnej –  Proprie czyli intencje własne Kapłanów.

31 marca 2024 r. (niedziela) Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

  6.00 – W intencji Dobroczyńców klasztoru i Sanktuarium o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Słowa Wcielonego – Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz dar życia wiecznego dla zmarłych.

  8.30 – + Julian, Michalina, Teresa, Zdzisław, Jan, Janina i Roman z rodzin Urbanów i Wawrzyckich.

10.00 – + Damian Popiołek.

10.00 – + Marianna i Henryk Sosnowscy.

11.30 – W intencji członków miejscowej Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz zbawienie wieczne dla zmarłych, a także o nowe powołania do Zakonu.

18.00 – + Zygmunt Binięda w 20 rocznicę śmierci, Jerzy Binięda, Piotr i Kazimiera Czapla oraz Mariusz Gębalski.

1 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny

  7.00 – + Tadeusz, Stanisława, Halina, Hieronim, Urszula i Jan z Matysiaków.   

  8.30 – W intencji Członków rodzin Kowalczyków i Kubisiów o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Słowa Wcielonego – Pani Kazimierskiej dla nich.

10.00 – + Marian Zabiegły w 3 rocznicę śmierci.

11.30 – W intencji Mateusza w dniu 31 urodzin o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Słowa Wcielonego – Pani Kazimierskiej.

11.30 – + Andrzej Czuryłowski (greg. 1).

18.00 – W intencji 16-letniego Szymona o uzdrowienie po przeszczepie nerki i zapaleniu mózgu za wstawiennictwem Matki Słowa Wcielonego – Pani Kazimierskiej.

 

17 marca 2024 r. – (niedziela) – V Niedziela Wielkiego Postu

  7.00 – + Irena i Władysław Opoka, Henryk, Marek, Katarzyna i Władysław Janiccy oraz Zmarli z rodzin Opoków i Janickich.

  7.30 – W intencjach Dziennikarzy ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (Msza św. w Domu Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym).

  8.30 – + Józef Leśniak (9) od Uczestników pogrzebu.

10.00 – + Leokadia Dymek w 2 rocznicę śmierci i Władysław Dymek, Halina, Helena i Feliks Kobiałkowie, Tadeusz Próchniak i Piotr Boruch.

11.30 – + Barbara Pyra w 15 rocznicę śmierci i Adam Pyra w 13 rocznicę śmierci oraz Zmarli z rodzin Pyrów i Kamolów.

18.00 – + Kazimiera Czarnota (greg. 19).

18 marca 2024 r. (poniedziałek) dzień powszedni.

  7.00 – + Eugeniusz Grzanka od Krystyny i Józefa Rąpała.

  7.00 – + Maria Drożdż w 24 rocznicę śmierci.

  8.00 – + Kazimiera Czarnota (greg. 20).

18.00 – + Wacław Kobiałka w 15 rocznicę śmierci i Zofia Kobiałka oraz Zmarli z rodzin Kobiałków i Małeckich.

19 marca 2024 r. (wtorek)  Uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Patrona Kościoła Powszechnego.

  7.00 – + Eugeniusz Grzanka od OSP z Czchowa.

  8.30 – Marian i Janina Nowak w rocznicę śmierci, Mirosław i Kazimierz Szymanek oraz Zmarli z rodzin Saran i Nowaczków.

10.00 – W intencji Brata Józefa Staszewskiego o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej.

18.00 – + Kazimiera Czarnota (greg. 21).

20 marca 2024 r. – (środa) – dzień powszedni.

  7.00 – + Eugeniusz Grzanka od Aleksandra Głąb z rodziną.

  8.00 – + Józefa i Jan Bednarscy.

18.00 –  + Kazimiera Czarnota (greg. 22).

21 marca 2024 r. (czwartek) dzień powszedni.

  7.00 – + Eugeniusz Grzanka od rodziny Lewickich.

  8.00 – + Kazimiera Czarnota (greg. 23).

18.00 – + Józef Makulus w 12 rocznicę śmierci, Grzegorz, Aniela, Franciszek i Teresa Makulus. Władysław, Marianna i Irena Stelmach.

22 marca 2024 r. (piątek) dzień powszedni.

  7.00 – + Eugeniusz Grzanka od Krystyny i Tadeusza Chrzan.

  8.00 – + Kazimiera Czarnota (greg. 24).

  8.00 – + Sławomir Szymański w 3 rocznicę śmierci.

18.00 – + Elżbieta Uściłowska w 5 rocznicę śmierci.

23 marca 2024 r. (sobota) dzień powszedni.

  7.00 – + Eugeniusz Grzanka od Ewy i Tadeusza Namysłowskich.

  7.00 – + Eugeniusz Potępa.

  7.00 – + Krystyna Warot – mama naszego współbrata o. Alojzego – pogrzebowa od kazimierskiej Wspólnoty OFM (pogrzeb w Toruniu).

  8.00 – W intencji próśb i podziękowań zanoszonych do Boga za przyczyną Matki Słowa Wcielonego – Pani Kazimierskiej czczonej od ponad 4. wieków w naszym Sanktuarium w Tajemnicy Zwiastowania NMP i Bożego Wcielenia.

18.00 – + Kazimiera Czarnota (greg. 25).

24 marca 2024 r. (niedziela) Niedziela Palmowa – Niedziela Męki Pańskiej

  7.00 – + Eugeniusz Grzanka od Wioli i Janka z Tuchowa.

  8.30 – + Urszula i Tadeusz Baryłka, Stanisław Sikora i Zmarli z rodzin Baryłka i Jasik.

10.00 – W intencji Amelii Głos z okazji 20 urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, światło i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Wcielonego Słowa – Pani Kazimierskiej.

11.30 – + Alicja Sochalska.

18.00 – + Kazimiera Czarnota (greg. 26).

 

10 marca 2024 r. – (niedziela) – IV Niedziela Wielkiego Postu (Laetare) 

  7.00 – + Stefania i Jan Lasota.

  8.30 – W intencji Michała Arbuza o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej.

10.00 – + Józef Leśniak (2) od Rodziny Mytników.

10.00 – + Władysław Suszek w 26 rocznicę śmierci oraz Zmarli z rodzin Suszków i Maciągów.

11.30 – + Kazimiera Czarnota (greg. 12).

18.00 – + Krystyna (imieninowa) i Tadeusz Doraczyńscy oraz Zofia i Władysław Mańkowscy.

11 marca 2024 r. (poniedziałek) dzień powszedni.

  7.00 – + Ewa Pachucka.

  8.00 – + Czesława i Aleksander Nowosad, Julia i Piotr oraz Jerzy z rodziny Nowosad, Kazimiera i Czesław Łojko.

  8.00 – + Józef Leśniak (3) od Rodziny Sorysów.

18.00 – + Kazimiera Czarnota (greg. 13).

 12 marca 2024 r. (wtorek) dzień powszedni.

  7.00 – + Józef Leśniak (4) od sąsiadki Stalmach z rodziną.

  8.00 – + Kazimiera Czarnota (greg. 14).

  8.00 – Prośba o opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej i szczęśliwe rozwiązanie dla Natalii oraz o uratowanie życia Radka, by Maryja Matka Zbawiciela przyprowadziła go do swojego Syna Jezusa Chrystusa.

18.00 – Dziękczynna Panu Bogu za ubiegły rok pracy w gospodarstwie sadowniczym, a przez wstawiennictwo świętego Józefa i świętego Antoniego o Boże błogosławieństwo dla osób pracujących i pomagających w minionym roku.

13 marca 2024 r. – (środa) – dzień powszedni.

  7.00 – + Józef Leśniak (5) od Marii i Zdzisława Krakowskich

  8.00 – W intencji Dobroczyńców klasztoru i Sanktuarium o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Wcielonego Słowa – Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz dar życia wiecznego dla zmarłych.

18.00 – + Kazimiera Czarnota (greg. 15).

14 marca 2024 r. (czwartek) dzień powszedni.

  7.00 – + Józef Leśniak (6) od Władysławy i Czesława Gowin.

  8.00 – W intencji Dobroczyńców klasztoru i Sanktuarium o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Wcielonego Słowa – Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz dar życia wiecznego dla zmarłych.

  8.00 – + Kazimiera Czarnota (greg. 16).

18.00 – + Edward i Janina Dunia w rocznicę śmierci.

15 marca 2024 r. (piątek) dzień powszedni.

  7.00 – + Józef Leśniak (7) od Uczestników pogrzebu.

8.00 – + Kazimiera Czarnota (greg. 17).

18.00 – + Józef Kubiś (z racji urodzin i zbliżających się imienin).

16 marca 2024 r. (sobota) dzień powszedni.

  7.00 – + Józef Leśniak (8) od Uczestników pogrzebu.

  8.00 – W intencji próśb i podziękowań zanoszonych do Boga za przyczyną Matki Słowa Wcielonego – Pani Kazimierskiej czczonej od ponad 4. wieków w naszym Sanktuarium w Tajemnicy Zwiastowania NMP i Bożego Wcielenia.

18.00 – W intencji Dobroczyńców klasztoru i Sanktuarium o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Wcielonego Słowa – Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz dar życia wiecznego dla zmarłych.

18.00 – + Kazimiera Czarnota (greg. 18).

17 marca 2024 r. (niedziela)V Niedziela Wielkiego Postu

  7.00 – + Irena i Władysław Opoka, Henryk, Marek, Katarzyna i Władysław Janiccy oraz Zmarli z rodzin Opoków i Janickich.

  7.30 – W intencjach Dziennikarzy ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (Msza św. w Domu Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym).

  8.30 – + Józef Leśniak (9) od Uczestników pogrzebu.

10.00 – + Leokadia Dymek w 2 rocznicę śmierci i Władysław Dymek, Halina, Helena i Feliks Kobiałkowie, Tadeusz Próchniak i Piotr Boruch.

11.30 – + Barbara Pyra w 15 rocznicę śmierci i Adam Pyra w 13 rocznicę śmierci oraz Zmarli z rodzin Pyrów i Kamolów.

18.00 – + Kazimiera Czarnota (greg. 19).

 

3 marca 2024 r. – (niedziela) – III Niedziela Wielkiego Postu 

  7.00 – + Ks. Edward Potępa (5) od Marii Pilch (Piech).

  8.30 – + Ewa Sosik w 42 rocznicę śmierci i Jakub Czopek.

10.00 – + Kazimiera Czarnota (greg. 5).

11.00 – W intencji Dobroczyńców klasztoru i Sanktuarium o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Wcielonego Słowa – Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz dar życia wiecznego dla zmarłych.

11.30 – + Waldemar Rafalski.

18.00 – + Marianna, Edward, Jan i Karol Dzwonnik.

 

4 marca 2024 r. (poniedziałek) święto Św. Kazimierza, królewicza. 

  7.00 – + Ks. Edward Potępa (6) od kuzyna Wacława.

  8.00 – W intencji córki Stelli, mamy Kingi oraz taty Pawła z prośbą o spełnienie marzeń o rodzinie, o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, światło i dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej.

8.00 – + Kazimiera Czarnota (greg. 6) – (imieninowa).

18.00 – + Helena i Kazimierz Michta (imieninowa). 

5 marca 2024 r. (wtorek) dzień powszedni.

  7.00 – + Ks. Edward Potępa (7) od Krystyny i Czesława Żurek.

  8.00 – + Bolesław i Zofia Kozak.

18.00 – W intencji syna Piotra o szczęśliwy przebieg zabiegu medycznego i o łaskę powrotu do zdrowia za wstawiennictwem Matki Bożej Pani Kazimierskiej.

18.00 – + Kazimiera Czarnota (greg. 7).

6 marca 2024 r. – (środa) – dzień powszedni. 

  7.00 – + Ks. Edward Potępa (8) od Uczestników pogrzebu.

  8.00 – + Kazimiera Czarnota (greg. 8).

18.00 – + Wiesława Kras.

7 marca 2024 r. (czwartek) dzień powszedni. I czwartek miesiąca. 

  7.00 – + Ks. Edward Potępa (9) od Uczestników pogrzebu.

  8.00 – + Czesława i Stefan Gąska.

18.00 – W intencji kapłanów o wytrwanie w powołaniu i świętość ich kapłańskiego życia, o odnalezienie się dla tych kapłanów, którzy przeżywają kryzys swego powołania i kapłaństwa oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

18.00 – + Kazimiera Czarnota (greg. 9).

8 marca 2024 r. (piątek) dzień powszedni. 

  7.00 – + Ks. Edward Potępa (10) od Uczestników pogrzebu.

  8.00 – + Irena i Henryk Kubiak.

18.00 – W intencji Dobroczyńców klasztoru i Sanktuarium o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Wcielonego Słowa – Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz dar życia wiecznego dla zmarłych.

18.00 – + Kazimiera Czarnota (greg. 10).

9 marca 2024 r. (sobota) dzień powszedni. 

  7.00 – + Józef Leśniak od Rodziny z Faliszewic. (1)

  8.00 – W intencji próśb i podziękowań zanoszonych do Boga za przyczyną Matki Słowa Wcielonego – Pani Kazimierskiej czczonej od ponad 4. wieków w naszym Sanktuarium w Tajemnicy Zwiastowania NMP i Bożego Wcielenia.

10.00 – Msza św. dodatkowa w Dniu Skupienia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

18.00 – + Kazimiera Czarnota (greg. 11).

10 marca 2024 r. (niedziela)IV Niedziela Wielkiego Postu (Laetare) 

  7.00 – + Stefania i Jan Lasota.

  8.30 – W intencji Michała Arbuza o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej.

10.00 – + Józef Leśniak od Rodziny Mytników. (2)

10.00 – + Władysław Suszek w 26 rocznicę śmierci oraz Zmarli z rodzin Suszków           i Maciągów.

11.30 – + Kazimiera Czarnota (greg. 12).

18.00 – + Krystyna (imieninowa) i Tadeusz Doraczyńscy oraz Zofia i Władysław Mańkowscy.

 

25 lutego 2024 r. (niedziela) – II Niedziela Wielkiego Postu 

  7.00 – + Stanisław Czarnota (greg. 26).

  8.30 – + Janina Zezula (greg. 26).

10.00 – + Wacław Pieńkoś w 12 rocznicę śmierci i Zmarli z rodzin Pieńkoś i Skoczów.

11.30 – Dziękczynna Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za dar życia i dar sakramentu małżeństwa Anny i Ryszarda z prośbą o Boże błogosławieństwo, światło i dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej na dalsze życie małżeńskie i rodzinne. Intencja od syna Grzegorza.

11.30 – W intencji członków miejscowej Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz zbawienie wieczne dla zmarłych, a także o nowe powołania do Trzeciego Zakonu św. Franciszka.

18.00 – Dziękczynna do Boga Ojca za dar życia.

26 lutego 2024 r. (poniedziałek) dzień powszedni.

  7.00 – + Stanisław Czarnota (greg. 27).

  8.00 – + Jan i Józefa Bednarscy.

18.00 – + Janina Zezula (greg. 27).

27 lutego 2024 r. (wtorek) dzień powszedni.

  7.00 – + Zofia, Kazimierz, Edward i Zbigniew Wojtalik.

  8.00 – + Janina Zezula (greg. 28).

18.00 – + Stanisław Czarnota (greg. 28).

28 lutego 2024 r. – (środa) – dzień powszedni.

  7.00 – + ks. Edward Potępa (1) od Bernadety i Jacka Salamon (1).

  8.00 – + Stanisław Czarnota (greg. 29).

  8.00 – + Kazimiera Czarnota (greg. 1).

18.00 – + Helena i Czesław Walencik.

18.00 – + Janina Zezula (greg. 29).

29 lutego 2024 r. (czwartek) dzień powszedni.

  7.00 – + ks. Edward Potępa (1) od Bernadety i Jacka Salamon (2).

  8.00 – + Janina Zezula (greg. 30).

18.00 – + Stanisław Czarnota (greg. 30).

18.00 – + Kazimiera Czarnota (greg. 2).

1 marca 2024 r. (piątek) dzień powszedni.

  7.00 – + ks. Edward Potępa (3) od kuzyna Zbyszka z Rodziną.

  8.00 – Dziękczynna i błagalna do Najświętszego Serca Pana Jezusa o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla Barbary i Jerzego, ich Dzieci i Wnuków oraz zbawienie wieczne dla śp. syna Waldemara Rafalskiego.

18.00 – Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy własne, Rodziny, Bliskich i Znajomych, a szczególnie zatwardziałych grzeszników, które ranią Najświętsze Serce Boże z prośbą o ich przemianę i nawrócenie.

18.00 – + Kazimiera Czarnota (greg. 3).

2 marca 2024 r. (sobota) dzień powszedni.

  7.00 – + ks. Edward Potępa (4) od kuzynki Ireny Halat z Rodziną

  8.00 – W intencji próśb i podziękowań zanoszonych do Boga za przyczyną Matki Słowa Wcielonego – Pani Kazimierskiej czczonej od ponad 4. Wieków w naszym Sanktuarium w Tajemnicy Zwiastowania NMP i Bożego Wcielenia.

18.00 – + Stanisław Słotwiński w 10 rocznicę śmierci.

18.00 – + Kazimiera Czarnota (greg. 4).

3 marca 2024 r. (niedziela)III Niedziela Wielkiego Postu

  7.00 – + ks. Edward Potępa (5) od Marii Pilch (Piech)

  8.30 – + Ewa Sosik w 42 rocznicę śmierci i Jakub Czopek.

10.00 – + Kazimiera Czarnota (greg. 5).

11.00 – W intencji Dobroczyńców klasztoru i Sanktuarium o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Wcielonego Słowa – Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz dar życia wiecznego dla zmarłych.

11.30 – + Waldemar Rafalski.

18.00 – + Marianna, Edward, Jan i Karol Dzwonnik.

 

18 lutego 2024 r. (niedziela) – I Niedziela Wielkiego Postu

  7.00 – + Irena i Władysław Opoka, Henryk, Marek, Katarzyna i Władysław Janicki oraz Zmarli z rodzin Opoków i Janickich.

  8.30 – + Janina Zezula (greg. 19).

10.00 – + Adam w 24 rocznicę śmierci, Jarosław, Edward i Franciszka Samcik, Julia, Feliks i Ludwik Czapla.

11.30 – W intencji Haliny i Tadeusza w 50. rocznicę małżeństwa z podziękowaniem za otrzymane dotychczas łaski oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo, światło i dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla Złotych Jubilatów na dalsze życie małżeńskie i rodzinne.

18.00 – + Stanisław Czarnota (greg. 19).

19 lutego 2024 r. (poniedziałek) dzień powszedni.

  7.00 – + Stanisław Czarnota (greg. 20).

  8.00 – + Janina Zezula (greg. 20).

18.00 – + Danuta, Jadwiga, Alina, Stanisław i Marianna oraz Zmarli z rodzin Bartosiów, Walencików i Piskorków.

 20 lutego 2024 r. (wtorek) dzień powszedni.

  7.00 – + Stanisław Czarnota (greg. 21).

  8.00 – + Janina Zezula (greg. 21).

18.00 – + Marek Barczak, Stanisław Podskarbi, Zmarli z rodzin Barczaków i Walenciaków.

21 lutego 2024 r. – (środa) – dzień powszedni.

  7.00 – Maria i Aleksander Świątek.

  8.30 – + Janina Zezula (greg. 22).

18.00 – + Stanisław Czarnota (greg. 22).

22 lutego 2024 r. (czwartek) święto Katedry Św. Piotra Apostoła

  7.00 – W intencji Dobroczyńców klasztoru i Sanktuarium o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Wcielonego Słowa – Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz dar życia wiecznego dla zmarłych.

  8.00 – + Janina Zezula (greg. 23).

18.00 – + Stanisław Czarnota (greg. 23).

23 lutego 2024 r. (piątek) dzień powszedni.

  7.00 – + Eugeniusz Potępa.

  8.00 – + Janina Zezula (greg. 24).

18.00 – W intencji Sylwii z okazji 26 rocznicy chrztu o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej.

18.00 – + Stanisław Czarnota (greg. 24).

24 lutego 2024 r. (sobota) dzień powszedni.

  7.00 – + Stanisław Czarnota (greg. 25).

  8.00 – W intencji próśb i podziękowań zanoszonych do Boga za przyczyną Matki Słowa Wcielonego – Pani Kazimierskiej czczonej od ponad 4. Wieków w naszym Sanktuarium w Tajemnicy Zwiastowania NMP i Bożego Wcielenia.

18.00 – + Janina Zezula (greg. 25).

18.00 – + Roman Szatkowski (imieninowa).

25 lutego 2024 r. (niedziela)II Niedziela Wielkiego Postu

  7.00 – + Stanisław Czarnota (greg. 26).

  8.30 – + Janina Zezula (greg. 26).

10.00 – Wacław Pieńkoś 12 rocznica śmierci i Zmarli z rodzin Pieńkosiów i Skoczów.

11.30 – Dziękczynna Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za dar życia i dar sakramentu małżeństwa Anny i Grzegorza.

11.30 – W intencji członków miejscowej Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz zbawienie wieczne dla zmarłych, a także o nowe powołania do Trzeciego Zakonu św. Franciszka.

18.00 – Dziękczynna do Boga Ojca za dar życia.

 

11 lutego 2024 r. (niedziela) – VI Niedziela Zwykła (Najświętszej Maryi Panny z Lourdes – Światowy Dzień Chorego – Udzielenie Sakramentu Chorym).  

  7.00 – + Jan i Janina Taracha.

  8.30 – + Maria, Jadwiga i Adam z rodziny Grążewskich.

10.00 – + Janina Zezula (greg. 12).

11.30 – O łaskę nawrócenia oraz błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla Rodziny.

18.00 – + Stanisław Czarnota (greg. 12).

12 lutego 2024 r. (poniedziałek) dzień powszedni.

  7.00 – + Ewa Bartoś w 5 rocznicę śmierci.

  8.00 – + Stanisław Czarnota (greg. 13).

18.00 – + Janina Zezula (greg. 13). 

13 lutego 2024 r. (wtorek) dzień powszedni.

  7.00 – + Sabina Doraczyńska.

  8.00 – + Janina Zezula (greg. 14).

18.00 – + Stanisław Czarnota (greg. 14).

14 lutego 2024 r. – (środa) – Środa Popielcowa

  7.00 – W intencji Dobroczyńców klasztoru i Sanktuarium o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Słowa Wcielonego – Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz dar życia wiecznego dla zmarłych.

  8.30 – + Stanisław Czarnota (greg. 15).

10.00 – O uzdrowienie Teresy z choroby nowotworowej za wstawiennictwem Matki Bożej Pani Kazimierskiej.

11.30 – + Wacław Korzeniowski.

18.00 – + Janina Zezula (greg. 15).

18.00 – + Zmarli Współbracia, Rodzice, Krewni, Przyjaciele i Dobroczyńcy I Zakonu oraz Zmarli członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (Statutowa I).

15 lutego 2024 r. (czwartek) Czwartek po Popielcu

  7.00 – O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla Rodziny.

  8.00 – + Janina Zezula (greg. 16).

18.00 – + Stanisław Czarnota (greg. 16).

16 lutego 2024 r. (piątek) Piątek po Popielcu

  7.00 – + Stanisław Czarnota (greg. 17).

  8.00 – + Janina Zezula (greg. 17).

18.00 – + Janina, Janusz i Marcin zmarli z rodziny Nowakowskich.

17 lutego 2024 r. (sobota) Sobota po Popielcu

  7.00 – + Stanisław Czarnota (greg. 18).

  8.00 – W intencji próśb i podziękowań zanoszonych do Boga za przyczyną Matki Słowa Wcielonego – Pani Kazimierskiej w Tajemnicy Zwiastowania NMP i Bożego Wcielenia.

18.00 – + Janina Zezula (greg. 18).

18.00 – + Henryk w 8 rocznicę śmierci i Ryszard Kozak w 20 rocznicę śmierci.

18 lutego 2024 r. (niedziela)I Niedziela Wielkiego Postu

  7.00 – + Irena i Władysław Opoka, Henryk, Marek, Katarzyna i Władysław Janicki oraz Zmarli z rodzin Opoków i Janickich.

  8.30 – + Janina Zezula (greg. 19).

10.00 – + Adam w 24 rocznicę śmierci, Jarosław, Edward i Franciszka Samcik, Julia, Feliks i Ludwik Czapla.

11.30 – W intencji Haliny i Tadeusza w 50. rocznicę małżeństwa z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla Złotych Jubilatów na dalsze życie małżeńskie i rodzinne.

18.00 – + Stanisław Czarnota (greg. 19).

 

4 lutego 2024 r. (niedziela) – V Niedziela Zwykła.  

  7.00 – + Zmarli z rodziny Czarneckich i Chwederowiczów.

  8.30 – Dziękczynna za miniony rok z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej w roku, który trwa dla Anatola i Ewy.

10.00 – + Stanisław Czarnota (greg. 5).

11.30 – + Jan i Stanisława Adamczyk.

18.00 – + Janina Zezula (greg. 5).

5 lutego 2024 r. (poniedziałek) wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy – poświęcenie soli, wody i chleba.

  7.00 – + Janina Zezula (greg. 6).

  8.00 – + Zbigniew Szczygielski.

18.00 – + Stanisław Czarnota (greg. 6).

6 lutego 2024 r. (wtorek) wspomnienie św. Piotra Chrzciciela, Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników franciszkańskich.

  7.00 – W intencji Dobroczyńców klasztoru i Sanktuarium o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Wcielonego Słowa – Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz dar życia wiecznego dla zmarłych.

  8.00 – + Janina Zezula (greg. 7).

18.00 – + Kazimiera Czarnota.

18.00 – + Stanisław Czarnota (greg. 7).

7 lutego 2024 r. – (środa) – wspomnienie św. Kolety z Corbie, dziewicy.

  7.00 – + Janina Zezula (greg. 8).

  8.00 – + Waldemar Rafalski.

18.00 – + Stanisław Czarnota (greg. 8).

8 lutego 2024 r. (czwartek) dzień powszedni.

  7.00 – + Stanisław Czarnota (greg. 9).

  8.00 – + Tadeusz Sulima.

18.00 – + Janina Zezula (greg. 9).

9 lutego 2024 r. (piątek) dzień powszedni.

  7.00 – + Maria Fijałkowska w 9 rocznicę śmierci.

  8.00 – + Janina Zezula (greg. 10).

18.00 – + Stanisław Czarnota (greg. 10).

10 lutego 2024 r. (sobota) wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy.

  7.00 – + Stanisław Czarnota (greg. 11).

  8.00 – W intencji próśb i podziękowań zanoszonych do Boga za przyczyną Matki Słowa Wcielonego – Pani Kazimierskiej w Tajemnicy Zwiastowania NMP i Bożego Wcielenia.

18.00 – + Janina Zezula (greg. 11).

11 lutego 2024 r. (niedziela)VI Niedziela Zwykła – (Najświętszej Maryi Panny z Lourdes – Światowy Dzień Chorych – Udzielenie Sakramentu Chorym)

  7.00 – + Jan i Janina Taracha.

  8.30 – + Maria, Jadwiga i Adam z rodziny Grążewskich.

10.00 – + Janina Zezula (greg. 12).

11.30 – O łaskę nawrócenia oraz błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla Mamy i Dziecka.

18.00 – + Stanisław Czarnota (greg. 12).

 

28 stycznia 2024 r. (niedziela) – IV Niedziela Zwykła.  

  7.00 – + Hania Henryka Łyszcz (greg. 28).

  8.30 – + Bolesław Bielecki w 1 rocznicę śmierci.

10.00 – + Irena Furtak w 1 rocznicę śmierci.

11.30 – W intencji członków miejscowej Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz zbawienie wieczne dla zmarłych, a także o nowe powołania do Zakonu.

11.30 – + Janina Araucz w 22 rocznicę śmierci oraz Zmarli z rodzin Arauczów i Adamczyków.

18.00 – Do Dworu Niebieskiego o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Teresy Dziedzic.

29 stycznia 2024 r. (poniedziałek) dzień powszedni.

  7.00 – + Hania Henryka Łyszcz (greg. 29).

  8.00 – Do Dworu Niebieskiego o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Teresy Dziedzic.

18.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Martyny.

30 stycznia 2024 r. (wtorek) wspomnienie Hiacynty Mairiscotti, dziewicy.

  7.00 – + Hania Henryka Łyszcz (greg. 30).

  8.00 – + Adela w 22 rocznicę śmierci, Bolesław, Tadeusz, Jarosław, Helena, Franciszek Waś oraz Zmarli z rodziny Wasiów, Antonina i Franciszek Kęcik, Grzegorz Kotra i Czesław Wójcik.

18.00 – Do Dworu Niebieskiego o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Teresy Dziedzic.

31 stycznia 2024 r. – (środa) – wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera.

  7.00 – W intencji Dobroczyńców klasztoru i Sanktuarium o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Słowa Wcielonego – Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz dar życia wiecznego dla zmarłych.

  8.00 – + Stanisław Czarnota (greg. 1).

18.00 – + Janina Zezula (greg. 1).

1 lutego 2024 r. (czwartek) dzień powszedni I czwartek.

  7.00 – + Stanisław Czarnota (greg. 2).

  8.00 – + Janina Zezula (greg. 2).

18.00 – W intencji kapłanów o wytrwanie w powołaniu i świętość ich kapłańskiego życia, o odnalezienie się dla tych kapłanów, którzy przeżywają kryzys swego powołania i kapłaństwa oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

2 lutego 2024 r. (piątek) Święto Ofiarowania Pańskiego.

  7.00 – W intencji Marianny z okazji 96 urodzin i imienin o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej.

  8.30 – + Janina Zezula (greg. 3).

10.00 – Dziękczynna i błagalna do Najświętszego Serca Pana Jezusa o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla Barbary i Jerzego, ich Dzieci i Wnuków oraz zbawienie wieczne dla śp. syna Waldemara Rafalskiego.

11.30 – + Stanisław Czarnota (greg. 3).

18.00 – Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy własne, Rodziny, Bliskich i Znajomych, a szczególnie zatwardziałych grzeszników, które ranią Najświętsze Serce Boże z prośbą o ich przemianę i nawrócenie.

3 lutego 2024 r. (sobota) wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika.

  7.00 – + Stanisław Czarnota (greg. 4).

  8.00 – W intencji próśb i podziękowań zanoszonych do Boga za przyczyną Matki Słowa Wcielonego – Pani Kazimierskiej w Tajemnicy Zwiastowania NMP i Bożego Wcielenia.

11.30 – Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny za grzechy, obelgi i zniewagi, które ranią Jej Niepokalane Serce i Najświętsze Serce Jej Syna, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

18.00 – + Janina Zezula (greg. 4).

4 lutego 2024 r. (niedziela)V Niedziela Zwykła.

  7.00 – + Zmarli z rodziny Czarneckich i Chwederowiczów.

  8.30 – Dziękczynna za miniony rok z prośbą o Boże błogosławieństwo w roku, który trwa dla Anatola i Ewy.

10.00 – + Stanisław Czarnota (greg. 5).

11.30 – + Jan i Stanisława Adamczyk.

18.00 – + Janina Zezula (greg. 5).

 

21 stycznia 2024 r. (niedziela) – III Niedziela Zwykła  

  7.00 – + Hania Henryka Łyszcz (greg. 21).

  8.30 – Do Dworu Niebieskiego o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Teresy Dziedzic.

10.00 – + Józef w 21 rocznicę śmierci oraz Stanisława i Edmund Kazanowscy.

11.30 – + Andrzej Lewandowski oraz Zmarli z rodzin Lewandowskich, Doraczyńskich i Załuskich.

11.30 – W intencji Dobroczyńców klasztoru i Sanktuarium o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Słowa Wcielonego – Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz dar życia wiecznego dla zmarłych.

18.00 – O łaskę uzdrowienie z choroby dla Tadeusza.

22 stycznia 2024 r. (poniedziałek) wspomnienie św. Wincentego Pallottiego, prezbitera.

  7.00 – Za wstawiennictwem Matki Bożej – Pani Kazimierskiej o łaskę uzdrowienia dla Joanny.

  7.00 – + Hania Henryka Łyszcz (greg. 22).

  8.00 – Do Dworu Niebieskiego o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Teresy Dziedzic .

  8.00 – + Br. Benedykt Kolaniak (statutowa nr 7).

18.00 – O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Słowa Wcielonego – Pani Kazimierskiej dla Martyny.

18.00 – W intencji Mamy Marii w 81 urodziny o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Słowa Wcielonego – Pani Kazimierskiej.

23 stycznia 2024 r. (wtorek) dzień powszedni.

  7.00 – + Hania Henryka Łyszcz (greg. 23).

  7.00 – W intencji Sabiny Doraczyńskiej o łaskę powrotu do zdrowia.

  8.00 – + Eugeniusz Potępa.

18.00 – Do Dworu Niebieskiego o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Teresy Dziedzic.

18.00 – + Ewa Kośmińska w 13 rocznicę śmierci.

24 stycznia 2024 r. – (środa) – wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła.

  7.00 – + Hania Henryka Łyszcz (greg. 24).

  8.00 – + Aleksander w 31 rocznicę śmierci, Ewa, Marian i Danuta Gurmińscy oraz Piotr Wypychowski.

  8.00 + Br. Benedykt Kolaniak (statutowa nr 8).

18.00 – Do Dworu Niebieskiego o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Teresy Dziedzic.

18.00 – + Br. Benedykt Kolaniak (statutowa nr 9).

25 stycznia 2024 r. (czwartek) święto Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła.

  7.00 – + Hania Henryka Łyszcz (greg. 25).

  8.00 – Do Dworu Niebieskiego o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Teresy Dziedzic.

  8.00 – Do Najświętszego Dzieciątka Jezus o Boże błogosławieństwo dla Polski, dla jej synów i córek, o duchową i moralną odnowę oraz pogłębienie wiary, nadziei i miłości dla naszego Narodu, o przyjęcie Najświętszego Dzieciątka Jezus do serc przez mieszkańców naszej parafii i całej Ojczyzny

18.00 – + Adela w 8 rocznicę śmierci i Edward Galaccy oraz Zmarli z rodzin Galackich i Ćwików.

26 stycznia 2024 r. (piątek) wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów.

  7.00 – + Hania Henryka Łyszcz (greg. 26).

  8.00 – Do Dworu Niebieskiego o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Teresy Dziedzic.

  8.00 – W intencji Kazimierza o łaskę powrotu do zdrowia za wstawiennictwem Matki Bożej – Pani Kazimierskiej

18.00 – + Jerzy Solis w 12 rocznicę śmierci.

18.00 – + Br. Benedykt Kolaniak (statutowa nr 10).

27 stycznia 2024 r. (sobota) wspomnienie św. Anieli Merici, dziewicy.

  7.00 – + Hania Henryka Łyszcz (greg. 27).

  8.00 – W intencji próśb i podziękowań zanoszonych do Boga za przyczyną Matki Słowa Wcielonego – Pani Kazimierskiej w Tajemnicy Zwiastowania NMP i Bożego Wcielenia.

18.00 – W intencji Dobroczyńców klasztoru i Sanktuarium o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Słowa Wcielonego – Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz dar życia wiecznego dla zmarłych.

18.00 – Do Dworu Niebieskiego o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Teresy Dziedzic.

28 stycznia 2024 r. (niedziela)IV Niedziela Zwykła.

  7.00 – + Hania Henryka Łyszcz (greg. 28).

  8.30 – + Bolesław Bielecki w 1 rocznicę śmierci.

10.00 – + Irena Furtak w 1 rocznicę śmierci.

11.30 – W intencji członków miejscowej Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz zbawienie wieczne dla zmarłych, a także o nowe powołania do Zakonu.

11.30 – + Janina Araucz w 22 rocznicę śmierci oraz Zmarli z rodzin Arauczów i Adamczyków.

18.00 – Do Dworu Niebieskiego o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Teresy Dziedzic.

 

14 stycznia 2024 r. (niedziela) – II Niedziela Zwykła  

  7.00 – + Hania Henryka Łyszcz (greg. 14).

  7.00 – + Władysław i Leokadia Dymek, Edward Szczepaniak i Ewa Gruszka oraz Zmarli z rodziny Dymków.

  8.30 – + Jan i Zofia ( 2 rocznica śmierci) oraz Zmarli z rodzin Kowalczyków i Tusińskich.

10.00 – + Leokadia , Władysław, Jan Katarzyna Dymek, Tadeusz Próchniak, Stanisława, Piotr Boroch, Helena i Feliks Kobiałka

11.30 – + Krystyna w 19 rocznicę śmierci i Mieczysław w 37 rocznicę śmierci oraz Zmarli z rodzin Pawłowskich i Kamolów.

11.30 – W intencji Kamila z okazji 18 urodzin o Boże błogosławieństwo, światło i dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Matki Słowa Wcielonego – Pani Kazimierskiej.

18.00 – W intencji Dobroczyńców klasztoru i Sanktuarium o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz dar życia wiecznego dla zmarłych.

15 stycznia 2024 r. (poniedziałek) dzień powszedni

  7.00 – + Hania Henryka Łyszcz (greg. 15).

  7.00 – W intencji mamy Joanny o łaskę powrotu do zdrowia.

  8.00 – Do Dworu Niebieskiego o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Teresy Dziedzic.

18.00 – O światło i dary Ducha Świętego dla wnuczki Hani o 2 rocznicę urodzin.

16 stycznia 2024 r. (wtorek) święto świętych Męczenników Franciszkańskich Berarda i Towarzyszy.

  7.00 – + Hania Henryka Łyszcz (greg. 16).

8.00 – Dziękczynna i błagalna o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla synów.

18.00 – Do Dworu Niebieskiego o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Teresy Dziedzic.

18.00 – W intencji Natalii o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i szczęśliwe rozwiązanie z okazji 24 urodzin.

17 stycznia 2024 r. – (środa) – wspomnienie św. Antoniego, opata.

  7.00 – + Hania Henryka Łyszcz (greg. 17).

8.00 – Do Dworu Niebieskiego o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Teresy Dziedzic.

18.00 – + Stefan Gardel w 2 rocznicę śmierci.

18 stycznia 2024 r. (czwartek) dzień powszedni Rozpoczęcie Tygodnia Ekumenicznej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

  7.00 – + Hania Henryka Łyszcz (greg. 18).

  8.00 – Do Dworu Niebieskiego o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Teresy Dziedzic.

18.00 – W intencji Jakuba o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej.

18.00 – W intencji Rity o łaskę odzyskania zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.

19 stycznia 2024 r. (piątek) wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa.

  7.00 – + Hania Henryka Łyszcz (greg. 19).

8.00 – Do Dworu Niebieskiego o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Teresy Dziedzic.

18.00 – + Czesława Królik.

18.00 – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla Krystyny Brzostowskiej w 89 urodziny.

20 stycznia 2024 r. (sobota) wspomnienie św. Fabiana, papieża i męczennika.

  7.00 – + Hania Henryka Łyszcz (greg. 20).

  8.00 – W intencji próśb i podziękowań zanoszonych do Boga za przyczyną Matki Bożej Pani Kazimierskiej w Tajemnicy Zwiastowania NMP i Bożego Wcielenia.

18.00 – Do Dworu Niebieskiego o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Teresy Dziedzic.

21 stycznia 2024 r. (niedziela)III Niedziela Zwykła.

  7.00 – + Hania Henryka Łyszcz (greg. 21).

  8.30 – Do Dworu Niebieskiego o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Teresy Dziedzic.

10.00 – + Józef Kazanowski 21 rocznicę śmierci, Stanisława i Edmund Kazanowscy.

11.30 – W intencji Dobroczyńców klasztoru i Sanktuarium o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz dar życia wiecznego dla zmarłych.

11.30 – + Andrzej Lewandowski oraz Zmarli z rodzin Lewandowskich, Doraczyńskich i Załuskich.

18.00 – O łaskę uzdrowienia z choroby dla Tadeusza.

 

7 stycznia 2024 r. (niedziela) – Święto Chrztu Pańskiego.  

  7.00 – + Hania Henryka Łyszcz (greg. 7).

  8.30 – + Krystyna w 3 rocznicę śmierci i Tadeusz Doraczyńscy, Zofia i Władysław Mańkowscy.

10.00 – + Julian, Michalina, Teresa, Zdzisław, Jan, Janina i Roman z rodzin Wawrzyckich i Urbanów.

11.30 – + Wiktor Kochan w 2 rocznicę śmierci i zmarli z rodzin Kochanów, Smolaków i Madejów.

18.00 – Do Dworu Niebieskiego o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Teresy Dziedzic (7).

8 stycznia 2024 r. (poniedziałek) dzień powszedni

  7.00 – + Hania Henryka Łyszcz (greg. 8).

  8.00 – +  Eugenia i Jan Szczygielscy.

18.00 – Do Dworu Niebieskiego o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Teresy Dziedzic (8).

9 stycznia 2024 r. (wtorek) dzień powszedni.

  7.00 – + Hania Henryka Łyszcz (greg. 9).

  8.00 – + Stanisław Maciążek w 4 rocznicę śmierci.

18.00 – Do Dworu Niebieskiego o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Teresy Dziedzic (9).

10 stycznia 2024 r. – (środa) – dzień powszedni.

  7.00 – + Hania Henryka Łyszcz (greg. 10).

  8.00 – Do Dworu Niebieskiego o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Teresy Dziedzic (10).

  8.00 – W intencji Dobroczyńców klasztoru i Sanktuarium o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz dar życia wiecznego dla zmarłych.

18.00 – + Danuta, Jadwiga, Alina, Stanisław i Marianna oraz Zmarli z rodzin Bartosiów, Walencików i Piskorków.

11 stycznia 2024 r. (czwartek) dzień powszedni.

  7.00 – + Hania Henryka Łyszcz (greg. 11).

  8.00 – W intencji Artura Fryszkiewicza o łaskę zdrowia za wstawiennictwem Matki Słowa Wcielonego – Pani Kazimierskiej.

  8.00 – Do Dworu Niebieskiego o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Teresy Dziedzic (11).

18.00 – + Żołnierze Radzieccy, którzy są pochowani na cmentarzu w Kazimierzu Dolnym.

12 stycznia 2024 r. (piątek) dzień powszedni.

  7.00 – + Hania Henryka Łyszcz (greg. 12).

  8.00 – Do Dworu Niebieskiego o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Teresy Dziedzic (12).

18.00 – + Zofia Kobialka.

13 stycznia 2024 r. (sobota) wspomnienie św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła.

  7.00 – + Hania Henryka Łyszcz (greg. 13).

  8.00 – W intencji próśb i podziękowań zanoszonych do Boga za przyczyną Matki Bożej Pani Kazimierskiej w Tajemnicy Zwiastowania NMP i Bożego Wcielenia.

11.30 – W intencji Margaretek ks. Ryszarda Podpory.

11.30 – Wynagradzająca Trójcy Przenajświętszej i Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy, dziękczynna za rok 2023 oraz o błogosławieństwo i łaski Boże na Nowy Rok 2024.

18.00 – O zdrowie, potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla Elżbiety.

18.00 – O łaskę przebaczenia grzechów i wieczne zbawienie dla Piotra Bryńskiego.

14 stycznia 2024 r. (niedziela)II Niedziela Zwykła.

  7.00 – + Hania Henryka Łyszcz (greg. 14).

  7.00 – + Władysław i Leokadia Dymek, Edward Szczepaniak, Ewa Gruszka i Zmarli z rodziny Dymków.

  8.30 – + Jan i Zofia ( 2 rocznica śmierci) oraz Zmarli z rodzin Kowalczyków i Tusińskich.

10.00 – + Leokadia, Władysław, Jan i Katarzyna Dymek, Tadeusz Próchniak, Stanisława i Piotr Boroch, Helena i Feliks Kobiałka

11.30 – W intencji Kamila z okazji 18 urodzin o Boże błogosławieństwo, światło i dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej.

11.30 – + Krystyna w 19 rocznicę śmierci i Mieczysław w 37 rocznicę śmierci oraz Zmarli z rodzin Pawłowskich i Kamolów.

18.00 – W intencji Dobroczyńców klasztoru i Sanktuarium o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz dar życia wiecznego dla zmarłych.

 

1 stycznia 2024 r. (poniedziałek) – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. 

  7.00 – + Hania Henryka Łyszcz (greg. 1).

  8.30 – + Leokadia i Marian Lasota.

10.00 – Do Dworu Niebieskiego o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Teresy Dziedzic (1).

11.30 – W intencji Mirosławy i Jana Próchniak o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Wcielonego Słowa – Pani Kazimierskiej dla Złotych Jubilatów na dalsze lata.

18.00 – + Helena, Feliks, Wojciech, Maria, Renata, Aleksander z żoną Janiną, Władysława, Lucjan, Marcin i Agnieszka Kobiałka, Agnieszka, Marcin, Janusz i Zofia Borowscy.

2 stycznia 2024 r. (wtorek) wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła.

  7.00 – + Hania Henryka Łyszcz (greg. 2).

8.00 – Do Dworu Niebieskiego o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Teresy Dziedzic (2).

18.00 – W intencji Dobroczyńców klasztoru i Sanktuarium o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz dar życia wiecznego dla zmarłych.

3 stycznia 2024 r. – (środa) – wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus.

  7.00 – + Hania Henryka Łyszcz (greg. 3).

8.00 – + Waldemar Rafalski.

18.00 – Do Dworu Niebieskiego o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Teresy Dziedzic (3).

4 stycznia 2024 r. (czwartek) dzień powszedni.

  7.00 – + Hania Henryka Łyszcz (greg. 4).

  8.00 – Do Dworu Niebieskiego o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Teresy Dziedzic (4).

18.00 – W intencji kapłanów o wytrwanie w powołaniu i świętość ich kapłańskiego życia, o odnalezienie się dla tych kapłanów, którzy przeżywają kryzys swego powołania i kapłaństwa oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

18.00 – + Łukasz Wieczorek w miesiąc po śmierci.

5 stycznia 2024 r. (piątek) dzień powszedni.

   7.00 – + Hania Henryka Łyszcz (greg. 5).

8.00 – Dziękczynna i błagalna do Najświętszego Serca Pana Jezusa o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla Barbary i Jerzego, ich Dzieci i Wnuków oraz zbawienie wieczne dla śp. syna Waldemara Rafalskiego.

8.00 – Do Dworu Niebieskiego o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Teresy Dziedzic (5).

18.00 – W intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze, Bliskich i innych ludzi, a zwłaszcza zatwardziałych grzeszników, które ranią Najświętsze Serce Syna Bożego.

6 stycznia 2024 r. (sobota) Uroczystość Objawienia Pańskiego – Święto Trzech Króli.

  7.00 – + Hania Henryka Łyszcz (greg. 6).

  8.30 – + Jakub Czopek.

10.00 – + Bogdan, Ryszard i Dariusz Eciak.

11.30 – Do Dworu Niebieskiego o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Teresy Dziedzic (6).

18.00 – + Kazimiera i Stanisława z rodziny Czarnotów.

7 stycznia 2024 r. (niedziela)Niedziela Chrztu Pańskiego.

  7.00 – + Hania Henryka Łyszcz (greg. 7).

  8.30 – + Krystyna w 3 rocznicę śmierci i Tadeusz Doraczyńscy, Zofia i Władysław Mańkowscy.

10.00 – + Julian, Michalina, Teresa, Zdzisław, Jan, Janina i Roman z rodzin Wawrzyckich i Urbanów.

11.30 – + Wiktor Kochan w 2 rocznicę śmierci i zmarli z rodzin Kochanów, Smolaków i Madejów.

18.00 – Do Dworu Niebieskiego o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Teresy Dziedzic (7).

 

25 grudnia (poniedziałek) – Uroczystość Bożego Narodzenia. 

  7.00 – + Waldemar Zdanowski (greg. 25).

  8.30 – + Julian, Michalina, Teresa, Zdzisław, Jan, Janina i Roman z rodzin Wawrzyckich i Urbanów.

10.00 – + Danuta i Maksymilian Zdanowscy.

11.30 – W Intencji Złotych Jubilatów Jadwigi i Zbigniewa Opalińskich o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej.

18.00 – + Karol Bartoś (greg. 25.).

26 grudnia (wtorek) – Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika – Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia.

  7.00 – + Waldemar Zdanowski (greg. 26).

  8.30 – + Karol Bartoś (greg. 26.)

10.00 – Dziękczynno – błagalna z prośbą o opiekę Matki Wcielonego Słowa – Pani Kazimierskiej dla Adama i Wiktora oraz ich Rodziców.

11.30 – + Celina, Marian i Wiesław oraz Zmarli z rodzin Smichów, Stanisława i Stanisław Kęsik.

11.30 – + o. Szczepan Pawlik OFM – pierwszy kustosz Sanktuarium.

18.00 – + Adam, Krystyna i Dariusz Amplewscy.

27 grudnia 2023 r. (środa) Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty Trzeci Dzień w Oktawie Bożego Narodzenia.

  7.00 – + Waldemar Zdanowski (greg. 27).

  8.00 – + Karol Bartoś (greg. 27).

  8.00 – Do Dzieciątka Jezus w intencji Jacka Bojanowicza o powrót do zdrowia i potrzebne łaski za wstawiennictwem Matki Wcielonego Słowa – Pani Kazimierskiej i św. Jana Apostoła i Ewangelisty, umiłowanego ucznia Jezusa Chrystusa.

18.00 – O łaskę wstąpienia do Zakonu Franciszkanów i wytrwanie do końca dla Pawła.

28 grudnia 2023 r. (czwartek) Święto św. Młodzianków Męczenników Czwarty Dzień w Oktawie Bożego Narodzenia.

  7.00 – + Waldemar Zdanowski (greg. 28).

  8.00 – + Karol Bartoś (greg. 28).

  8.00 – Do Dzieciątka Jezus w intencji Henryka o powrót do zdrowia i potrzebne łaski za wstawiennictwem Matki Wcielonego Słowa – Pani Kazimierskiej.

18.00 – Dziękczynna Najświętszemu Barankowi Bożemu, Dziecięciu Bożemu za dar Komunii Świętej.

29 grudnia 2023 r. (piątek) Piąty Dzień w Oktawie Bożego Narodzenia wspomnienie św. Tomasza Becketa, biskupa i męczennika

  7.00 – + Waldemar Zdanowski (greg. 29).

  8.00 – + Karol Bartoś (greg. 29).

18.00 – W intencji Mirosławy i Jana Próchniak z okazji 50 rocznicy sakramentalnego małżeństwa o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Wcielonego Słowa – Pani Kazimierskiej dla Złotych Jubilatów, a także dla ich Dzieci i ich Rodzin.

30 grudnia 2023 r. (sobota) Szósty Dzień w Oktawie Bożego Narodzenia.

  7.00 – + Waldemar Zdanowski (greg. 30).

  7.00 – + Eugeniusz Potępa (imieninowa).

  8.00 – W intencji próśb i podziękowań zanoszonych do Boga za przyczyną Matki Bożej Pani Kazimierskiej w Tajemnicy Zwiastowania NMP i Bożego Wcielenia.

18.00 – Za pośrednictwem i wstawiennictwem Świętej Rodziny z Nazaretu – Jezusa, Maryi i Józefa o Błogosławieństwo Boże, wzrost w wierze, nadziei i miłości dary Ducha Świętego dla rodzin Wasiów, Szelągów, Młynarczyków, Gajowiaków i Hermanowiczów.

18.00 – + Karol Bartoś (greg. 30).

 

31 grudnia 2023 r. – (niedziela) – Niedziela w Oktawie Bożego Narodzenia – Święto Świętej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa.

  7.00 – W intencji Michała i Oliwii oraz ich Dzieci o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej.

  8.30 – + Piotr Wypychowski w 1 rocznicę śmierci.

10.00 – W intencji synów Jacka i Marka o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Bożą.

11.30 – W intencji członków miejscowej Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz zbawienie wieczne dla zmarłych, a także o nowe powołania do Zakonu.

18.00 – Dziękczynna za wszelkie dobro i przebłagalna za grzechy mijającego 2023 roku.

 

17 grudnia 2023 r. – (niedziela) – III Niedziela Adwentu. 

  7.00 – + Waldemar Zdanowski (greg. 17).

  8.30 – + Karol Bartoś (greg. 17.)

10.00 – W intencji Gabrysi o zdanie egzaminu na położną i pokój serca od Dzieciątka Jezus jako Jego dar.

11.30 – + Antoni i Janina Przepiórka i zmarli z rodzin Przepiórka i Chodoła.

18.00 – + Lucjan, Jan i Helena Mokijewscy.

18 grudnia 2023 r. (poniedziałek) dzień powszedni.

  7.00 – + Waldemar Zdanowski (greg. 18).

  8.00 – + Karol Bartoś (greg. 18).

18.00 – O Boże błogosławieństwo dla małżonków Agnieszki i Jerzego Słowińskich.

19 grudnia 2023 r. (wtorek) dzień powszedni.

  7.00 – + Waldemar Zdanowski (greg. 19).

  8.00 – + Karol Bartoś (greg. 19).

18.00 – O uzdrowienie i Boże błogosławieństwo małżonków Bożeny i Jerzego Walczak.

20 grudnia 2023 r. – (środa) – dzień powszedni.

  7.00 – + Waldemar Zdanowski (greg. 20).

  8.00 – + Karol Bartoś (greg. 20).

18.00 – + Józef i Marianna Stelmach, Helena i Aleksander Ilniccy.

21 grudnia 2023 r. (czwartek) dzień powszedni.

  7.00 – + Waldemar Zdanowski (greg. 21).

  8.00 – + Karol Bartoś (greg. 21).

18.00 – Dziękczynna za dar szczęśliwych narodzin Dziecka oraz o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla niego i Matki dziecka.

22 grudnia 2023 r. (piątek) dzień powszedni

  7.00 – + Waldemar Zdanowski (greg. 22).

  8.00 – + Karol Bartoś (greg. 22).

18.00 – Dziękczynna z prośbą o zgodę i miłość w małżeństwie Joanny i Pawła.

23 grudnia 2023 r. (sobota) dzień powszedni.

  7.00 – + Waldemar Zdanowski (greg. 23).

  7.00 – + Eugeniusz Potępa.

  8.00 – W intencji próśb i podziękowań zanoszonych do Boga za przyczyną Matki Bożej Pani Kazimierskiej w Tajemnicy Zwiastowania NMP i Bożego Wcielenia.

18.00 – + Jan i Irena Spóz oraz Zmarli z rodzin Spózów, Noworolników i Czajkowskich.

18.00 – + Karol Bartoś (greg. 23).

24 grudnia 2023 r. (niedziela)IV Niedziela Adwentu.

  7.00 – + Waldemar Zdanowski (greg. 24).

  8.30 – + Karol Bartoś (greg. 24.)

10.00 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie, potrzebne dary od Dzieciątka Jezus i światło Ducha Świętego oraz opiekę Matki Wcielonego Słowa – Pani Kazimierskiej dla Ewy w dniu jej imienin.

11.30 – Propria (o. Rafał).

18.00 – Propria (o. Franciszek).

22.00 – Do Najświętszego Dzieciątka Jezus w Tajemnicy Bożego Wcielenia w intencji Dobroczyńców Klasztoru i Sanktuarium o błogosławieństwo Dzieciątka Jezus nad nimi, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Najświętszej Dziewicy Matki Wcielonego Słowa.

24.00 – Do Najświętszego Dzieciątka Jezus w Tajemnicy Bożego Wcielenia w intencji Dobroczyńców Klasztoru i Sanktuarium o błogosławieństwo Dzieciątka Jezus nad nimi, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Najświętszej Dziewicy Matki Wcielonego Słowa.

 

10 grudnia 2023 r. – (niedziela) – II Niedziela Adwentu. 

  7.00 – + Waldemar Zdanowski (greg. 10).

  8.30 – + Karol Bartoś (greg. 10.)

  8.30 – W intencji Dobroczyńców klasztoru i Sanktuarium o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz dar życia wiecznego dla zmarłych.

10.00 – + Czesław Kubiś w 10 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Kubisiów i Łuczyńskich.

11.30 – + Marian Murat w 13 rocznicę śmierci, Feliksa w 45 rocznicę śmierci i Michał Szymanek.

18.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dalszą opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla Dominika w 22 rocznicę urodzin.

11 grudnia 2023 r. (poniedziałek) dzień powszedni.

  7.00 – + Waldemar Zdanowski (greg. 11).

  8.00 – + Karol Bartoś (greg. 11).

18.00 – + Tadeusz Kubiś i Zmarli z rodzin Kubisiów i Piskorków.

12 grudnia 2023 r. (wtorek) wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe.

  7.00 – + Waldemar Zdanowski (greg. 12).

  8.00 – + Karol Bartoś (greg. 12).

18.00 – + Aleksander Kośmiński (imieninowa).

13 grudnia 2023 r. – (środa) – wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy.

  7.00 – W intencji Stefana Maj o łaskę powrotu do zdrowia prosi Kapłan wraz z córką Stefana Beatą i wnukiem Michałem.

  7.00 – + Waldemar Zdanowski (greg. 13).

  8.00 – + Karol Bartoś (greg. 13).

18.00 – + Jadwiga w 19 rocznicę śmierci, Wiktoria, Władysław, Czesław i Władysław oraz Zmarli z rodzin Kurków i Krzyszkiewicz.

14 grudnia 2023 r. (czwartek) wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła.

  7.00 – + Waldemar Zdanowski (greg. 14).

  8.00 – + Karol Bartoś (greg. 14).

18.00 – Dziękczynna ku czci Ducha Świętego za otrzymane wszelkie łaski.

15 grudnia 2023 r. (piątek) dzień powszedni.

  7.00 – + Waldemar Zdanowski (greg. 15).

  8.00 – + Karol Bartoś (greg.15).

18.00 – O Bożą ochronę i opiekę dla całej rodziny oraz potrzebne łaski za wstawiennictwem Matki Bożej i Wszystkich Świętych.

16 grudnia 2023 r. (sobota) dzień powszedni.

  7.00 – + Waldemar Zdanowski (greg. 16).

  8.00 – W intencji próśb i podziękowań zanoszonych do Boga za przyczyną Matki Bożej Pani Kazimierskiej w Tajemnicy Zwiastowania NMP i Bożego Wcielenia.

18.00 – +  Janina, Józef, Zbigniew, Anna i Romuald Doraczyńscy oraz Zmarli z rodzin Doraczyńskich i Góreckich.

18.00 – + Karol Bartoś (greg. 16).

17 grudnia 2023 r. (niedziela)III Niedziela Adwentu (Gaudete).

  7.00 – + Waldemar Zdanowski (greg. 17).

  8.30 – + Karol Bartoś (greg. 17.)

10.00 – W intencji Dobroczyńców klasztoru i Sanktuarium o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz dar życia wiecznego dla zmarłych.

10.00 – W intencji Gabrysi o pomyślność w zdaniu egzaminu na położną i pokój serca jako dar Boży od Dzieciątka Jezus.

11.30 – + Antoni i Janina Przepiórka oraz Zmarli z rodzin Przepiórka i Chodoła.

18.00 – + Lucjan, Jan i Helena Mokijewscy.

 

3 grudnia 2023 r. – (niedziela) – I Niedziela Adwentu. 

  7.00 – + Waldemar Zdanowski (greg. 3).

  8.30 – + Ryszard Figura w 12 rocznicę śmierci, Regina Figura, Eugeniusz i Zofia Suszek oraz Zmarli z rodzin Nowaczków, Gorczyców i Pietrasów.

10.00 – + Natalia Czarnecka w 6 rocznicę śmierci, Franciszek i Helena Zdun.

10.00 – + Karol Bartoś (greg. 3).

11.30 – + Damian Popiołek w 10 rocznicę śmierci.

18.00 – O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla Kamila. (nowenna 5)

4 grudnia 2023 r. (poniedziałek) wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy.

  7.00 – + Waldemar Zdanowski (greg. 4).

  8.00 – + Karol Bartoś (greg. 4).

18.00 – O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla Kamila. (nowenna 6)

18.00 – + Barbara Pidek w 3 rocznicę śmierci.

5 grudnia 2023 r. (wtorek) dzień powszedni.

  7.00 – + Waldemar Zdanowski (greg. 5).

  8.00 – + Czesława i Stefan Gąska.

18.00 – O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla Kamila. (nowenna 7)

18.00 – + Karol Bartoś (greg. 5).

6 grudnia 2023 r. – (środa) – wspomnienie św. Mikołaja, biskupa          

  7.00 – + Waldemar Zdanowski (greg. 6).

  8.00 – + Władysław Górniak i Zmarli z rodziny Górniaków i Świdków

18.00 – O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla Kamila. (nowenna 8)

18.00 – + Karol Bartoś (greg. 6).

7 grudnia 2023 r. (czwartek) wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktor Kościoła.

  7.00 – + Waldemar Zdanowski (greg. 7).

  8.00 – + Karol Bartoś (greg. 7).

18.00 – W intencji kapłanów o wytrwanie w powołaniu i świętość ich kapłańskiego życia, o odnalezienie się dla tych kapłanów, którzy przeżywają kryzys swego powołania i kapłaństwa oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

18.00 – O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla Kamila. (nowenna 9)

8 grudnia 2023 r. (piątek) Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Patronki i Królowej Zakonu Serafickiego. 

  7.00 – + Waldemar Zdanowski (greg. 8).

  8.30 – + Karol Bartoś (greg.8).

10.00 – + Kazimiera i Stanisław Czarnota

11.30 – O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla Kamila.

11.30 – W intencji Dobroczyńców klasztoru i Sanktuarium o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz dar życia wiecznego dla zmarłych.

18.00 – + Krzysztof i Tadeusz Kuna, Lucyna i Jerzy Chlipalscy.

9 grudnia 2023 r. (sobota) wspomnienie św. Juana Diego, wizjonera z Guadalupe. 

  7.00 – + Waldemar Zdanowski (greg. 9).

  8.00 – W intencji próśb i podziękowań zanoszonych do Boga za przyczyną Matki Bożej Pani Kazimierskiej w Tajemnicy Zwiastowania NMP i Bożego Wcielenia.

18.00 – + Karol Bartoś (greg. 9).

18.00 – + Zosia Skrzeczkowska w 1 rocznicę śmierci.

10 grudnia 2023 r. (niedziela)II Niedziela Adwentu. 

  7.00 – + Waldemar Zdanowski (greg. 10).

  8.30 – + Karol Bartoś (greg. 10.)

  8.30 – W intencji Dobroczyńców klasztoru i Sanktuarium o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz dar życia wiecznego dla zmarłych.

10.00 – + Czesław Kubiś w 10 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Kubisiów i Łuczyńskich.

11.30 – + Marian Murat w 13 rocznicę śmierci, Feliksa w 45 rocznicę śmierci i Michał Szymanek.

18.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dalszą opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla Dominika w 22 rocznicę urodzin.

 

26 listopada 2023 r. – (niedziela) – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 

  7.00 – + Ks. kan. Jerzy Jęczmionka (greg. 26).

  8.30 – + Leszek Kubiś w 2 rocznicę śmierci.

10.00 –  W intencji o uzdrowienie z chorób i o wszelkie potrzebne łaski.

10.00 – W intencji Dobroczyńców klasztoru i Sanktuarium o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz dar życia wiecznego dla zmarłych.

11.30 – W intencji członków miejscowej Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz zbawienie wieczne dla zmarłych, a także o nowe powołania do Zakonu

18.00 – + Zbiorowa za Zmarłych zgłoszonych na wypominki w naszym Sanktuarium.

27 listopada 2023 r. (poniedziałek) wspomnienie św. Franciszka Antoniego Fasaniego, prezbitera.

  7.00 – + Józef i Tadeusz Bujno.

  8.00 – + Ks. kan. Jerzy Jęczmionka (greg. 27).

18.00 – + Zbiorowa za Zmarłych zgłoszonych na wypominki w naszym Sanktuarium.

28 listopada 2023 r. (wtorek) wspomnienie św. Jakuba z Marchi, prezbitera.

  7.00 – W intencji Pawła o cud uzdrowienia i łaskę uwolnienia dla niego i jego dzieci.

  8.00 – + Ks. kan. Jerzy Jęczmionka (greg. 28).

18.00 – + Zbiorowa za Zmarłych zgłoszonych na wypominki w naszym Sanktuarium.

18.00 – W intencji Dobroczyńców klasztoru i Sanktuarium o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz dar życia wiecznego dla zmarłych.

29 listopada 2023 r. (środa)  Święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego.

  7.00 – + Ks. kan. Jerzy Jęczmionka (greg. 29).

  8.00 – + Danuta Kubiś w 3 rocznicę śmierci i Wacław Kubiś w 11 rocznicę śmierci.

18.00 – + Zbiorowa za Zmarłych zgłoszonych na wypominki w naszym Sanktuarium.

18.00 – O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla Kamila.

30 listopada 2023 r. (czwartek) święto św. Andrzeja Apostoła.

  7.00 – + Ks. kan. Jerzy Jęczmionka (greg. 30).

  8.00 – O łaskę zdrowia dla Piotra i błogosławieństwo Boże dla całej Rodziny.

  8.00 – + Andrzej Cięszczyk w dniu imienin.

18.00 – + Zbiorowa za Zmarłych zgłoszonych na wypominki w naszym Sanktuarium.

18.00 – O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla Kamila.

1 grudnia 2023 r. (piątek) dzień powszedni

  7.00 – + Waldemar Zdanowski (greg.1).

  7.00 – + Karol Bartoś (greg.1).

  8.00 – Dziękczynna i błagalna do Najświętszego Serca Pana Jezusa o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla Barbary i Jerzego, ich Dzieci i Wnuków oraz zbawienie wieczne dla śp. syna Waldemara Rafalskiego.

18.00 – O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla Kamila.

18.00 – + Władysława w 5 rocznicę śmierci i Edward Sosik.

2 grudnia 2023 r. (sobota) dzień powszedni.

  7.00 – + Waldemar Zdanowski (greg. 2).

  7.00 – + Karol Bartoś (greg. 2).

  8.00 – W intencji próśb i podziękowań zanoszonych do Boga za przyczyną Matki Bożej Pani Kazimierskiej w Tajemnicy Zwiastowania NMP i Bożego Wcielenia

12.00 – Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny za grzechy, obelgi i zniewagi, które ranią Jej Niepokalane Serce i Najświętsze Serce Jej Syna, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

18.00 – O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla Kamila.

3 grudnia 2023 r. (niedziela)I Niedziela Adwentu.`         

  7.00 – + Waldemar Zdanowski (greg. 3).

  8.30 – + Ryszard w 12 rocznicę śmierci i Regina Figura oraz Eugeniusz i Zofia Suszek.

10.00 –  + Natalia Czarnecka w 6 rocznicę śmierci, Franciszek i Helena Zdun.

10.00 –  + Karol Bartoś (greg. 3).

11.30 – + Damian Popiołek w 10 rocznicę śmierci.

18.00 – O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla Kamila.

 

19 listopada 2023 r. – (niedziela) – XXXIII Niedziela Zwykła 

  7.00 – + Ks. kan. Jerzy Jęczmionka (greg. 19).

  8.30 – W intencji Dobroczyńców klasztoru i Sanktuarium o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz dar życia wiecznego dla zmarłych.

  8.30 – + Celina Całka.

10.00 – + Józefa, Adela i Wacław Zakiewicz, Maria, Alfreda i Wawrzyniec z rodziny Skwarek.

11.30 – + Helena Dymińska.

18.00 – + Zbiorowa za Zmarłych zgłoszonych na wypominki w naszym Sanktuarium.

20 listopada 2023 r. (poniedziałek) wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera.

  7.00 – + Ks. kan. Jerzy Jęczmionka (greg. 20).

  8.00 – + Celina Całka.

8.00 – + Adam Czaja.

18.00 – + Zbiorowa za Zmarłych zgłoszonych na wypominki w naszym Sanktuarium.

21 listopada 2023 r. (wtorek) wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.

  7.00 – W intencji Ignacego o zdrowie, potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże w dniu 9 rocznicy urodzin.

  8.00 – + Kazimiera i Stanisław Czarnota.

  8.00 – + Ks. kan. Jerzy Jęczmionka (greg. 21).

18.00 – + Zbiorowa za Zmarłych zgłoszonych na wypominki w naszym Sanktuarium.

22 listopada 2023 r. (środa) wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy.                                                       

  7.00 – + Ks. kan. Jerzy Jęczmionka (greg. 22).

  8.00 – + Cecylia Nikowska i Zmarli z Rodziny.

18.00 – + Zbiorowa za Zmarłych zgłoszonych na wypominki w naszym Sanktuarium.

23 listopada 2023 r. (czwartek) wspomnienie św. Salwatora Lilii i Towarzyszy, męczenników.

  7.00 – + Eugeniusz Potępa.

  8.00 – + Zofia Dziwiszek, Franciszek oraz Zmarli z rodzin Dziwiszek i Filipczak.

  8.00 – + Ks. kan. Jerzy Jęczmionka (greg. 23).

18.00 – + Zbiorowa za Zmarłych zgłoszonych na wypominki w naszym Sanktuarium.

24 listopada 2023 r. (piątek) wspomnienie św. Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy, męczenników

  7.00 – + Ks. kan. Jerzy Jęczmionka (greg. 24).

  8.00 – W intencji Sławomira o Boże błogosławieństwo i wypełnienie się woli Bożej w jego życiu i życiu rodziny przez wstawiennictwo Matki Bożej Pani Kazimierskiej.

18.00 – + Alicja Sochalska w 2 rocznicę śmierci.

18.00 – + Zbiorowa za Zmarłych zgłoszonych na wypominki w naszym Sanktuarium.

25 listopada 2023 r. (sobota) wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy.

  7.00 – + Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla Kamila z racji 18 urodzin.

  8.00 – W intencji próśb i podziękowań zanoszonych do Boga za przyczyną Matki Bożej Pani Kazimierskiej w Tajemnicy Zwiastowania NMP i Bożego Wcielenia

18.00 – + Ks. kan. Jerzy Jęczmionka (greg. 25).

18.00 – + Zbiorowa za Zmarłych zgłoszonych na wypominki w naszym Sanktuarium.

26 listopada 2023 r. (niedziela)Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 

  7.00 – + Ks. kan. Jerzy Jęczmionka (greg. 26).

  8.30 – + Leszek Kubiś w 2 rocznicę śmierci.

10.00 –  W intencji o uzdrowienie z chorób i o wszelkie potrzebne łaski.

11.30 – W intencji członków miejscowej Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz zbawienie wieczne dla zmarłych, a także o nowe powołania do Zakonu

18.00 – + Zbiorowa za Zmarłych zgłoszonych na wypominki w naszym Sanktuarium.

 

12 listopada 2023 r. – (niedziela) – XXXII Niedziela Zwykła 

  7.00 – + Feliks, Zofia, Wiesława i Tadeusz z rodziny Siwców.

  8.30 – + Ks. kan. Jerzy Jęczmionka (greg. 12).

10.00 – W intencji Zofii Słotwińskiej w 85 rocznicę urodzin o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę matki Bożej Pani Kazimierskiej.

11.30 – + Celina Całka

18.00 – + Zbiorowa za Zmarłych zgłoszonych na wypominki w naszym Sanktuarium.

 13 listopada 2023 r. (poniedziałek) wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, Pierwszych Męczenników Polskich.

  7.00 – + Jolanta Świrgoń.

  8.00 – + Celina Całka.

  8.00 – + Ks. kan. Jerzy Jęczmionka (greg. 13).

18.00 – + Zbiorowa za Zmarłych zgłoszonych na wypominki w naszym Sanktuarium.

 14 listopada 2023 r. (wtorek) wspomnienie świętych męczenników Mikołaja Tavelićia i Towarzyszy.  

  7.00 – W intencji Zofii o zdrowie i błogosławieństwo Boże w dniu 8 urodzin.

  8.00 – + Celina Całka.

8.00 – + Ks. kan. Jerzy Jęczmionka (greg. 14).

18.00 – + Zbiorowa za Zmarłych zgłoszonych na wypominki w naszym Sanktuarium.

15 listopada 2023 r. (środa) wspomnienie św. Dydaka z Alcali, zakonnika.                                                                       

  7.00 – + Piotr Wypychowski w 60 rocznicę urodzin.

  8.00 – + Celina Całka.

  8.00 – + Ks. kan. Jerzy Jęczmionka (greg. 15).

18.00 – + Zbiorowa za Zmarłych zgłoszonych na wypominki w naszym Sanktuarium. 

16 listopada 2023 r. (czwartek) wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej.

  7.00 – + Za dusze w czyśćcu cierpiące.

  8.00 – + Celina Całka.

  8.00 – + Ks. kan. Jerzy Jęczmionka (greg. 16).

18.00 – + Zbiorowa za Zmarłych zgłoszonych na wypominki w naszym Sanktuarium.

17 listopada 2023 r. (piątek) wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy.

  7.00 – + Norbert Kiljan.

  8.00 – + Celina Całka.

  8.00 – + Ks. kan. Jerzy Jęczmionka (greg. 17).

18.00 – + Zbiorowa za Zmarłych zgłoszonych na wypominki w naszym Sanktuarium.

18 listopada 2023 r. (sobota) wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy. 

  7.00 – + Celina Całka.

  8.00 – W intencji próśb i podziękowań zanoszonych do Boga za przyczyną Matki Bożej Pani Kazimierskiej w Tajemnicy Zwiastowania NMP i Bożego Wcielenia

18.00 – + Ks. kan. Jerzy Jęczmionka (greg. 18).

18.00 – + Zbiorowa za Zmarłych zgłoszonych na wypominki w naszym Sanktuarium.

19 listopada 2023 r. (niedziela)XXXIII Niedziela Zwykła.

  7.00 – + Ks. kan. Jerzy Jęczmionka (greg. 19).

  8.30 – + Celina Całka

10.00 – + Józefa, Adela i Wacław Zakiewicz, Maria, Alfreda i Wawrzyniec Skwarek oraz zmarłych z tych rodzin.

11.30 – + Helena Dymińska

18.00 – + Zbiorowa za Zmarłych zgłoszonych na wypominki w naszym Sanktuarium.

 

5 listopada 2023 r. – (niedziela) – XXXI Niedziela Zwykła

  7.00 – + Jan i Janina Taracha.

  8.30 – + Zofia, Bolesław i Patryk Jóźwik oraz Zmarli z rodziny.

10.00 – + Stefan Walenciak i Sylwester Dunia.

11.30 – + Ks. kan. Jerzy Jęczmionka (greg. 5).

18.00 – + Zbiorowa za Zmarłych zgłoszonych na wypominki w naszym Sanktuarium.

6 listopada 2023 r. (poniedziałek) dzień powszedni. 

  7.00 – + Bronisława, Stanisław i Zbigniew.

  8.00 – O dar życia wiecznego i łaskę nieba dla o. Bonifacego Kotrysa, misjonarza prosi Kółko Różańcowego dla którego przez kilkanaście lat był duchowym opiekunem.

  8.00 – + Ks. kan. Jerzy Jęczmionka (greg. 6).

18.00 – + Zbiorowa za Zmarłych zgłoszonych na wypominki w naszym Sanktuarium. 

7 listopada 2023 r. (wtorek) dzień powszedni.

  7.00 – + Kazimierz Rutkowski.

  8.00 – + Ks. prof. Jerzy Misiurek.

  8.00 – + Ks. kan. Jerzy Jęczmionka (greg. 7).

18.00 – + Zbiorowa za Zmarłych zgłoszonych na wypominki w naszym Sanktuarium.

8 listopada 2023 r. (środa) wspomnienie bł. Jana Dunsa Szkota, prezbitera, franciszkanina, autora formuły dogmatycznej o Niepokalanym Poczęciu NMP.                                                                    

  7.00 – + Ks. Zbigniew Staszkiewicz.

  8.00 – + Ks. kan. Jerzy Jęczmionka (greg. 8).

18.00 – + Zbiorowa za Zmarłych zgłoszonych na wypominki w naszym Sanktuarium.

18.00 –  O łaskę wiary i dary Ducha Świętego dla córki Katarzyny.

9 listopada 2023 r. (czwartek) święto Rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.

  7.00 – + Teodozja Woźniak w 13 rocznicę śmierci i w 100 rocznicę urodzin.

  8.00 – W intencji Witolda z okazji imienin o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej.

18.00 – + Zbiorowa za Zmarłych zgłoszonych na wypominki w naszym Sanktuarium.

18.00 – + Ks. kan. Jerzy Jęczmionka (greg. 9).

10 listopada 2023 r. (piątek) wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.

  7.00 – + Marcin Grzegorczyk.

  8.00 – O zdrowie, błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, światło i dary Ducha Świętego za przyczyną i pod opieką Matki Bożej Niepokalanie Poczętej dla Sylwii.

18.00 – + Zbiorowa za Zmarłych zgłoszonych na wypominki w naszym Sanktuarium.

18.00 – + Ks. kan. Jerzy Jęczmionka (greg. 10).

11 listopada 2023 r. (sobota) wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa.

  7.00 – + Ks. kan. Jerzy Jęczmionka (greg. 11).

  7.00 –  + Bogumiła, Jerzy i Mirosław Seweryńscy

  8.00 – W intencji próśb i podziękowań zanoszonych do Boga za przyczyną Matki Bożej Pani Kazimierskiej w Tajemnicy Zwiastowania NMP i Bożego Wcielenia

18.00 – W intencji Jadwigi i Zbigniewa w 40 rocznicę sakramentu małżeństwa o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej na dalsze lata życia małżeńskiego i rodzinnego.

18.00 – + Zbiorowa za Zmarłych zgłoszonych na wypominki w naszym Sanktuarium.

 12 listopada 2023 r. (niedziela)XXXII Niedziela Zwykła.

  7.00 – + Feliks, Zofia, Wiesława i Tadeusz z rodziny Siwców.

  8.30 – + Ks. kan. Jerzy Jęczmionka (greg. 12).

10.00 – W intencji Zofii Słotwińskiej w 85 rocznicę urodzin o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę matki Bożej Pani Kazimierskiej.

11.30 – + Celina Całka

18.00 – + Zbiorowa za Zmarłych zgłoszonych na wypominki w naszym Sanktuarium.

 

29 października 2023 r. – (niedziela) – XXX Niedziela Zwykła

   7.00 – O dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo dla Darii.

  8.30 – W intencji Dobroczyńców klasztoru i Sanktuarium o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz dar życia wiecznego dla zmarłych.

10.00 – + Zofia w 27 rocznicę śmierci i Cyprian w 5 rocznicę śmierci.

10.00 – W intencji Zmarłych z Rodziny (propria o. Rafał).

11.30 – W intencji członków miejscowej Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla żyjących oraz zbawienie wieczne dla zmarłych, a także o nowe powołania do Zakonu.

11.30 – + Natalia Krawczyk w 2 rocznicę śmierci i Stanisław Krawczyk w 24 rocznicę śmierci.

18.00 – + Roman Sobieszek.

30 października 2023 r. (poniedziałek) dzień powszedni.

  7.00 – W intencji Marii o uzdrowienie duszy i załatwienie spraw sądowych zgodnie z wolą Bożą i o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla niej.

  8.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla rodzin Głodowskich i Karwowskich.

18.00 – + Janina, Jan, Jadwiga Nadolscy, Janina i Mieczysław Jarzyna, Stefan, Izabela i Jan Tipelt.

31 października 2023 r. (wtorek) dzień powszedni.

 

  7.00 – W intencji Zmarłych z Rodziny (propria o. Franciszek).

  8.00 – W intencji Zmarłych z Rodziny (propria o. Bernard).

18.00 – + Franciszek Dziwiszek, Zofia i wszyscy Zmarli z rodzin Dziwiszek i Filipczak.

1 listopada 2023 r. (środa) Uroczystość Wszystkich Świętych.                                                                                          

  7.00 – + Ks. kan. Jerzy Jęczmionka (greg. 1).

  8.30 – + Helena, Stanisław i Eugeniusz Zyska oraz Kazimiera Maciejczyk.

10.00 – + Marta, Henryk, Jan i Jerzy Maciąg, Bolesław Maciejczyk i Jan Palski.

10.00 – + Irena i Bolesław Kaczmarczyk, Helena i Stanisław Miechowicz oraz Zmarli z tych rodzin.

11.30 – + Czesława, Aleksander, Julia, Piotr i Jerzy Nowosad oraz Kazimiera i Czesław Łojko.

18.00 – + Zbiorowa za Zmarłych zgłoszonych na wypominki w naszym Sanktuarium. 

2 listopada 2023 r. (czwartek) Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.

  7.00 – + Henryk i Czesława Czarneccy oraz Zmarli z rodzin Czarneckich i Drągów.

  8.30 – + Czesława i Stefan Gąska.

10.00 – + Kazimiera w 3 rocznicę śmierci i Edward Bielec oraz Stanisław i Zmarli z rodzin Kowalskich i Bielców.

10.00 – + Ks. kan. Jerzy Jęczmionka (greg. 2).

18.00 – + Zbiorowa za Zmarłych zgłoszonych na wypominki w naszym Sanktuarium.

18.00 – W intencji kapłanów o wytrwanie w powołaniu kapłańskim i świętość ich kapłańskiego życia, o odnalezienie się dla tych kapłanów, którzy przeżywają kryzys swego powołania i kapłaństwa oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

3 listopada 2023 r. (piątek) Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Zakonu Serafickiego (Franciszkańskiego). 

  7.00 – + Helena Kotowicz.

  8.00 – Dziękczynna i błagalna do Najświętszego Serca Pana Jezusa o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla Barbary i Jerzego, ich Dzieci i Wnuków oraz zbawienie wieczne dla śp. syna Waldemara Rafalskiego.

18.00 – + Zbiorowa za Zmarłych zgłoszonych na wypominki w naszym Sanktuarium.

18.00 – + Ks. kan. Jerzy Jęczmionka (greg. 3).

4 listopada 2023 r. (sobota) wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa.

  7.00 – + Ks. kan. Jerzy Jęczmionka (greg. 4).

  8.00 – W intencji próśb i podziękowań zanoszonych do Boga za przyczyną Matki Bożej Pani Kazimierskiej w Tajemnicy Zwiastowania NMP i Bożego Wcielenia.

  8.00 – Dziękczynna z okazji 60 urodzin Tomasza z prośbą o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Pani Kazimierskiej dla niego na dalsze lata od Moniki.

12.00 – Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny za grzechy, obelgi i zniewagi, które ranią Jej Niepokalane Serce i Najświętsze Serce Jej Syna, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

18.00 – + Zbiorowa za Zmarłych zgłoszonych na wypominki w naszym Sanktuarium.

5 listopada 2023 r. (niedziela)XXXI Niedziela Zwykła.

  7.00 – + Jan i Janina Taracha.

  8.30 – + Zofia, Bolesław i Patryk Jóźwik oraz Zmarli z rodziny.

10.00 – + Stefan Walenciak i Sylwester Dunia.

11.30 – + Ks. kan. Jerzy Jęczmionka (greg. 5).

18.00 – + Zbiorowa za Zmarłych zgłoszonych na wypominki w naszym Sanktuarium.

 

Resize text-+=