KONTA BANKOWE

WYRAŻAMY OGROMNĄ WDZIĘCZNOŚĆ ZA WSZELKIE OFIARY. 

W intencji Dobroczyńców klasztoru i Sanktuarium, co tydzień jest sprawowana Msza św., której termin jest podawany na bieżąco pod linkiem INTENCJE. Nadto Dobroczyńcy sa polecani we Mszy wotywnej w soboty o 8.00 oraz w różnych modlitwach w Sanktuarium.

KONTA KLASZTORNE DLA RÓŻNYCH WPŁAT CELOWYCH

PODANE SĄ PONIŻEJ   

 

Przy wszystkich wpłatach na różne konta na przekazie pocztowym czy bankowym jest zawsze ten sam adres.

Klasztor Franciszkanów, ul. Klasztorna 3, 24-120 Kazimierz Dolny. 

BARDZO PROSIMY WYBRAĆ ODPOWIENIE KONTO

DLA OKREŚLONEGO CELU WPŁATY.

A – PODSTAWOWE, ogólne do przekazania ofiar na sprzęt kościelny, naczynia i szaty liturgiczne, ofiary za ślub, chrzest, posługę braci, wypominki oraz utrzymanie klasztoru, opał i żywność dla braci, etc. ma nr rachunku:

69 8731 0001 0000 2310 2000 0001.

 

B – KONSERWATORSKIE, BUDOWLANO-REMONTOWE – Na wsparcie tego rodzaju prac, a zwłaszcza gdyby ktoś chciał odpisać od podatku, to wtedy trzeba podać tytuł wpłaty jako darowizna na cele statutowe – czyli konserwacje i remonty w zespole klasztornym Franciszkanów w Kazimierzu Dolnym i specjalne konto (subkonto) ma nr:

41 8731 0001 0000 2310 2000 0020.

 

C – MSZALNE – Jeśli ktoś chce złożyć ofiarę (stypendium mszalne) za już wcześniej zamówioną Mszę z ustaloną intencją i terminem to wtedy subkonto ma nr:

62 8731 0001 0000 2310 2000 0030.

 

D – OFIAR CELOWYCH – Jeśli ktoś chce przekazać ofiary celowe (czyli ofiary do przekazania dalej) np. na misje, na Ziemię Świętą, na Wyższe Seminarium Duchowne, na cele diecezji. na różne fundacje, na jakieś dzieło charytatywne lub społeczne etc. Wówczas subkonto ma nr:

83 8731 0001 0000 2310 2000 0040.

 

W razie problemu dzwonić z zapytaniem do Gwardiana pod nr tel. 665 10 85 95, najlepiej w godz. 9.30-11.30 oraz 15.30-16.30, zaś porą letnią czyli od 1 maja do 31 sierpnia do 17.30.
Resize text-+=