PENSJONAT KLASZTORNY

PENSJONAT KLASZTORNY – Można zatrzymać się w klasztornym pensjonacie by przeżyć osobiste rekolekcje lub dwa/trzy dni skupienia albo na odpoczynek. Przyjmujemy Gości przynajmniej na dwie noce, czyli na trzy dni. Kontakt telefoniczny i smsowy w celu rezerwacji z Gwardianem (pod nr 665 108 595 w godz. 9.30-11.3015.30-16.30 (od 1 maja do 31 sierpnia do 17.30) i 19.30-20.30 (od 1 maja do 31 sierpnia w godz. 20.30-21.30). W soboty, a zwłaszcza w niedziele bardzo prosimy nie dzwonić w tej sprawie.

Przyjmujemy na pobyt w klasztornym pensjonacie także grupy rekolekcyjne i pielgrzymkowe (także minimum na dwie noce) maksymalnie do 25 osób. Wówczas, i tylko wtedy, może być pobyt również z wyżywieniem. Prosimy zgłaszać swoje przybycie wcześniej telefonicznie Gwardianowi klasztoru (pod nr 665 10 85 95 i w godz. 9.30-11.3015.30-16.30 (od 1 maja do 31 sierpnia do 17.30) i 19.30-20.30 (od 1 maja do 31 sierpnia w godz. 20.30-21.30). W soboty, a zwłaszcza w niedziele bardzo prosimy nie dzwonić w tej sprawie.

Pensjonat klasztorny obejmuje jedno skrzydło klasztoru kazimierskiego. Gwarantuje klimat ciszy i spokoju. Jest idealnym miejscem dla odpoczynku i przeżycia kilku dni skupienia. Pensjonariusze otrzymują dodatkowy klucz do klasztoru i nie ogranicza ich program zakonników. Jednak jeśli chcą mogą z nimi uczestniczyć we mszach i nabożeństwach, a także odmawiać jutrznię w kaplicy klasztornej. Mają do niej stały dostęp. Posiłki mogą przygotować w osobnym pomieszczeniu. Jest tam lodówka, płyta do odgrzania przywiezionych potraw, czajnik, garnki, kubki, talerze i sztućce.

ZWIEDZANIE POBLISKICH I DALSZYCH MIEJSCOWOŚCI – Pensjonat klasztorny może stanowić świetną bazę do zwiedzenia nie tylko Kazimierza, ale także niezwykle interesujących miejsc Lubelszczyzny, Podlasia i Roztocza oraz ziemi sandomierskiej, świętokrzyskiej i radomskiej albo inaczej diecezji lubelskiej, siedleckiej i zamojsko-lubaczowskiej oraz sandomierskiej, kieleckiej i radomskiej.

Stanowią je miasta i małe miejscowości ze swoimi obiektami zabytkowymi i dodatkowymi atrakcjami. A tych jest ogromna ilość, do podzielenia na kilka wypraw do Kazimierza, w tym 15 POMNIKÓW HISTORII:

Lublin (Pomnik Historii: zamek z kaplicą Świętej Trójcy, katedra dekorowana przez Tylmana, kościół dominikanów, rynek z restauracjami – np. Mandragora albo Grodzka 12 lub Chata – karcma regionalna), Lubartów (kościół św. Anny – architekta Pawła Fontany), Kozłówka (pałac Zamojskich z ogrodem – Pomnik Historii, izba pamięci bł. Prymasa Tysiąclecia), Kazimierz Dolny (- Pomnik Historii: fara – renesans lubelski, klasztor reformatów z Sanktuarium Zwiastowania NMP, kościół św. Anny, dwór – muzeum Michalaków, Muzeum Nadwiślańskie, Góra Trzech Krzyży, zamek, wieża, spichlerze, Mur Płaczu z macew, wąwozy, klimatyczne restauracje ze smakami różnych nacji, winnice i winiarnie w okolicy), Janowiec (zamek Firlejów, Tarłów i Lubomirskich, kościół z identycznym wizerunkiem Zwiastowania NMP jak w sanktuarium kazimierskim, dwór i drewniana zabudowa, restauracja Syrokomla nosząca historyczną nazwę Janowca), Puławy (zespół pałacowo-parkowy – Pomnik Historii z kościołem Wniebowzięcia NMP – dawna kaplica Czartoryskich i ze Świątynią Sybilli, Muzeum Czartoryskich i Muzeum Badań Polarnych), Dęblin (Szkoła Orląt i Muzeum Sił Powietrznych), Nałęczów (park, muzea Stefana Żeromskiego i Bolesława Prusa), Opole Lubelskie (popijarski kościół Wniebowzięcia NMP), Końskowola, Kurów i Markuszów (kościoły renesansu lubelskiego),

Siedlce (katedra, Muzeum Diecezjalne z obrazem św. Franciszka autorstwa El Greco, kościół św. Stanisława, zespół pałacowo-ogrodowy Ogińskich, kolumna toskańska), Węgrów (bazylika – fara i kościół poreformacki i freski autorstwa Tylmana), Liw (pozostałości zamku obronnego z dworem i neogotycki kościół z tablicą fundowaną carowi), Łuków (zespół klasztorny bernardynów, kościół parafialny, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, zespół klasztorny pijarów, kolegiata Przemienienia Pańskiego, konwikt Szaniawskich – muzeum regionalne i cmentarz wojenny), Radzyń Podlaski (pałac Potockich z oranżerią i parkiem, pałac Szublowskich, słup sakralny, Kock (kościół klasycystyczny, pałac klasycystyczny księżnej Jabłonowskiej z Sapiehów z parkiem, pomnik oraz grób gen. Franciszka Kleeberga dowodzącego ostatnią bitwą w 1939 r. na cmentarzu wojennym, Dom Cadyka i kirkut),

Biała Podlaska (zespół pałacowo-parkowy Radziwiłłów, kościół św. Anny z 1572 r., cmentarz żydowski z XVIII w., późnobarokowy pobazyliański kościół Narodzenia NMP z XVIII w., poreformacki kościół kapucynów i Akademia Bialska z 1628 r.), Leśna Podlaska (sanktuaria maryjne pod opieką paulinów), Jabłeczna (monastyr prawosławny św. Onufrego – Pomnik Historii), Kodeń (sanktuarium Matki Bożej z cudownym obrazem NMP z Guadelupe – historia o kradzieży obrazu przez Mikołaja Sapiechę, znana dzięki książce Kossak-Szczuckiej Błogosławiona wina oraz filmowi pod tym samym tytułem), Międzyrzec Podlaski (kościoły św. Mikołaja, Apostołów Piotra i Pawła – dawne cerkwie prawosławna i unicka oraz katolicki, pałac Potockich, rynek z charakterystycznymi przejściami z łukami i kirkut), Janów Podlaski (kolegiata, pałac biskupi z hotelem, stadnina koni w Wygodzie – Pomnik Historii), Drohiczyn (katedra z b. zespołem klasztornym jezuitów – kuria biskupia i seminarium duchowne, kościół i dawny klasztor franciszkanów z Muzeum Diecezjalnym, klasztor benedyktynek z rokokową fasadą, Góra Zamkowa, muzeum kajakarstwa, restauracja i pensjonat Pod Katedrą),

Chełm (Góra Chełmska z sanktuarium Ikony Matki Bożej Chełmskiej, kościół Rozesłania Apostołów autorstwa architekta Pawła Fontany, franciszkańskie sanktuarium św. Antoniego reformatów, podziemia kredowe), Włodawa (kościół Pawła Fontany z klasztorem paulinów, synagoga – muzeum), Krasnystaw (pojezuickie kolegium – Muzeum Regionalne – z kościołem kolegiatą – dawna katedra diecezji chełmskiej i lubelskiej oraz poaugustiański kościół z zabudowaniami klasztornymi), Zamość (Pomnik Historii: kamienice na rynku, zwłaszcza ormiańskie z ratuszem, katedra i zabytkowe kościoły; w tym odbudowany franciszkanów i poreformacki św. Piotra z Alkantary, obecnie św. Katarzyny), Hrubieszów (cerkiew, podominikański kościół parafialny i sanktuarium Matki Bożej bernardynów), Tomaszów Lubelski (kościół drewniany, cerkiew i herbaciarnia), Krasnybród (podominikański klasztor z kościołem – sanktuarium Nawiedzenia Matki Bożej), Zwierzyniec (kaplica na wodzie, browar), Szczebrzeszyn (z pomnikiem chrząszcza na rynku) i Roztocze (z bajecznie pięknymi trasami spacerowymi i rowerowymi oraz ze spływami kajakowymi na Wieprzu i szumami wodnymi na Tanwi),

Sandomierz (Pomnik Historii: bazylika katedralna, rynek z ratuszem, brama opatowska, kościoły Nawrócenia św. Pawła i św. Michała z klasztorem benedyktynek – seminarium duchowne, Dom Długosza, kościół św. Jakuba z klasztorem dominikanów i z winnicą, poreformacki kościół św. Józefa z klasztorem i ogrodem), Śmiłów (dwór polski z pięknym wyposażeniem), Janów Lubelski (podominikański klasztor z kościołem – sanktuarium Matki Bożej Różańcowej), Tarnobrzeg (dominikański klasztor z kościołem – sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej i zamek Tarnowskich w Dzikowie), Baranów Sandomierski (kościół św. Jana Chrzciciela i pałac z dekoracjami Falkoniego i Tylmana kolejno własność Baranowskich, Górków, Leszczyńskich, Wiśniowieckich, Sanguszków, Lubomirskich, Małachowskich, Potockich, Krasickich i Dolańskich z kaplicą z witrażami Mehoffera i obrazem Niepokalanej Malczewskiego oraz z hotelem i restauracją), Klimontów (kościół infułacki – kolegiata św. Józefa i podominikański kościół św. Jacka), Rytwiany (kościół i klasztor pokamedulski z ogrodem i hotelem – ośrodek rekolekcyjny – Pomnik Historii), Ujazd (ruiny niezwykłego zamku obronnego z bastionami – pałacu Krzyż topór Ossolińskich – Pomnik Historii), Opatów (kolegiata św. Marcina – Pomnik Historii i kościół bernardynów) i Ożarów (sanktuarium Matki Bożej  w parafii św. Stanisława bm.),

Kielce (bazylika katedralna i muzeum w pałacu biskupów krakowskich – Pomnik Historii, kościoły Świętej Trójcy i św. Wojciecha, dworek Laszczyków i Karscha, pałac Zielińskiego, park Staszica), Skarżysko-Kamienna (sanktuarium z repliką Ostrej Bramy), Wąchock (opactwo z kościołem cystersów – Pomnik Historii), Oblęgorek (muzeum Henryka Sienkiewicza – Pomnik Historii), Bodzentyn (kościół gotycki Wniebowzięcia NMP z ołtarzem z katedry na Wawelu i tryptykiem bodzentyjskim, kościół Świętego Ducha, zespół miejskiej zabudowy drewnianej, kamienice i domy z przejezdnymi sieniami), Nowa Słupia (kościół św. Wawrzyńca, Dom Opata i muzeum Starożytnego Hutnictwa), Góry Świętokrzyskie z pobenedyktyńskim klasztorem marianów na Świętym KrzyżuPomnik Historii i Święta Katarzyna z klasztorem bernardynek u stóp Łysicy, Szydłów (polskie Carcassonne z czyli z murami obronnymi, kościołem farnym św. Władysława, synagogą i zamkiem – muzeum regionalne), Kurozwęki (pałac) i Staszów (kościół św. Bartłomieja z kaplicami i rynek z ratuszem),

Radom (kościół bernardynów z klasztorem jako Pomnik Historii, katedra, kościoły św. Jana Chrzciciela, Wacława i św. Trójcy z klasztorem benedyktynek, ewangelicko-augsburski, kościół z kolegium pijarów – muzeum Jacka Malczewskiego, pałac sandomierski, fragmenty zamku i murów, stary ogród i park Kościuszki), Zbożenna (dwór Szydłowskich z ogrodem i restauracją), Rusinów (pałac Wielhorskich z ogrodem i restauracją), Studzianna (sanktuarium Najświętszej Rodziny filipinów), Inowłódź (kościół św. Idziego i zamek), Jedlnia-Letnisko, Garbatka-Letnisko oraz Puszcza Kozienicka (piękne miejsca na spacery), Warka (muzeum Pułaskiego), Zwoleń (fara – nekropolia Kochanowskich), Czarnolas (muzeum Jana Kochanowskiego), Szydłowiec (fara św. Zygmunta, ratusz i zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów z muzeum ludowych instrumentów muzycznych), Chlewiska (pałac Odrowążów z urokliwą restauracją w stajniach pałacowych i ogrodem) i Iłża (kościół farny, kościół Świętego Ducha, zamek biskupi, stacja kolejki wąskotorowej prowadzącej do stacji Markule – arboretrum),

NAWIEDZANIE POBLISKICH I DALSZYCH SANKTUARIÓW – W pobliżu Kazimierza Dolnego i nieco dalej znajdują się bardzo piękne i znane Sanktuaria Maryjne: w Lublinie (katedra i dominikanie), Wąwolnicy (Matki Bożej Kębelskiej), Gołąbiu (domek loretański wraz kościołem obronnym), Wysokim Kole (podominikański i zarazem poreformacki), Włodawie (paulinów, Orchówku (kapucynów), Kodniu (marianów), Leśnej Podlaskiej (paulinów)  Skarżysku – Kamiennej (Ostra Brama), Kałkowie-Godowie, Chełmie, Krasnobrodzie, Janowie LubelskimOżarowie, oraz inne na Świętym Krzyżu (relikwii Krzyża Świętego – marianie), w Lubartowie (św. Anna) i Radecznicy (św. Antoniego – bernardyni), w Pratulinie i Kostomłotach (Męczenników Podlaskich), Białej Podlaskiej (bł. Honorata Koźmińskiego – kapucyni).

MSZE ŚW. DLA GRUP PIELGRZYMKOWYCH – Każda grupa pielgrzymkowa może mieć Mszę św. sprawowaną przez własnego kapłana, ale poza programowymi godzinami Mszy i nabożeństw w Sanktuarium, albo może dołączyć do Mszy św. w ramach programu Mszy, zwłaszcza w niedzielę. A jeśli grupa nie ma w swoim gronie kapłana to wtedy może odprawić Eucharystię dla tej grupy ojciec z klasztoru, ale zgłoszenie powinno być znacznie wcześniejsze. Może bowiem zajść sytuacja, że kapłani ad hoc nie mogą odprawić więcej mszy niż już mają ich wyznaczonych na dany dzień. Zgłoszenia j.n.

ZWIEDZANIE DLA GRUP PIELGRZYMKOWYCH – Każda grupa pielgrzymkowa może także nawiedzić Sanktuarium na modlitwę (a nawet mieć swoje krótkie nabożeństwo) oraz je zwiedzić poza programowymi godzinami Mszy i nabożeństw w Sanktuarium. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefonicznie swojego przybycia Kustoszowi Sanktuarium (pod nr 665 10 85 95 i w godz. 9.30-11.3015.30-16.30 (od 1 maja do 31 sierpnia do 17.30) i 19.30-20.30 (od 1 maja do 31 sierpnia w godz. 20.30-21.30). W soboty, a zwłaszcza w niedziele bardzo prosimy nie dzwonić w tej sprawie.

Resize text-+=