Godzinki

Godzinki, to nabożeństwo odmawiane przez duchownych i spopularyzowane wśród wiernych świeckich już w średniowieczu. Istniało wiele licznych tego typu nabożeństw.

Do dzisiaj przetrwały Godzinki do NMP. Godzinki są nabożeństwem, które tradycyjnie związane jest szczególnie z okresem Adwentu, nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby odmawiać je lub śpiewać także w innych okresach roku liturgicznego.

Resize text-+=