Rozważania

Rozważania Ewangelii maja nas doprowadzić do bliskiego spotkania z Panem Bogiem. Już wkrótce będziemy je prezentować. Zanim jednak to się stanie polecamy i namawiamy wszystkich do czytania Słowa Bożego. 

Lectio divina – z jęz. łac. oznacza „Boże czytanie” i jest to, najprościej mówiąc, modlitwa polegająca  na czytaniu Pisma Świętego.

A dokładniej, jest to czytanie fragmentów Pisma Świętego w świetle Ducha Świętego i poddawanie Go medytacji.

Modlitwa jest owocna, jeżeli w jej wyniku, przyjmiemy do swojego serca Słowo Boże, które swoją mocą przemienia nasze życie. Lectio divina ma nas poprowadzić do intymnego spotkania i zjednoczenia z Jezusem. Jest modlitwą refleksyjną, która ma za zadanie podjęcia rozważania życia i śmierci Chrystusa, i prowadzi nas do zjednoczenia z Nim (por. KKK 2708).

Rodzi w nas nowe życie, oczyszcza i uzdrawia poprzez wprowadzenie nas w coraz głębsze doświadczenie mocy słowa Bożego.
Matka Boża rodzi w nas Słowo – Jezusa i dla tego jest patronką na tej drodze modlitwy.

Kroki na drodze Lectio divina

– prośba do Ducha Św. o prowadzenie w modlitwie, skupienie i czytanie,

– medytacja Słowa Bożego – szukanie ukrytej prawdy,

– modlitwa

– kontemplacja – próba spojrzenia na siebie oczami Jezusa,

– działanie.

Resize text-+=