Odkrywki polichromii

Odkrywki polichromii w kościele klasztornym wykonano w 2021 r.

Przed przystąpieniem do wykonania badań na obecność polichromii przeprowadzono kwerendę w archiwach fotograficznych. Ustalono, że w kościele nigdy nie występowała jakakolwiek polichromia figuralna (tradycja klasztorów franciszkańskich) a jedynie na kilku najstarszych fotografiach zauważono obecność malowanych bezpośrednio na ścianie herbów franciszkańskich, tak jakby w miejscach zacheuszków. Ustalono, że znajdowały się one:

  1. Na pierwszym filarze po prawej stronie w prezbiterium, tuż obok ołtarza głównego. Obecnie w tym miejscu powieszona jest skrzynka z wotami.
  2. Na ścianie tuż obok ołtarza św. Franciszka. Obecnie to miejsce zasłonięte jest stacją drogi krzyżowej.
  3. Na glifie wnęki z ołtarzem św. Piotra z Alkantary. Obecnie to miejsce jest czyste, niczym nie zasłonięte, poniżej są puszki elektryczne.
  4. Na drugim zdjęciu z ołtarzem św. Józefa, widoczny jest w analogicznym miejscu po drugiej stronie kościoła, na glifie wnęki z ołtarzem św. Józefa.
  5. Na tym samym zdjęciu widoczny jest też herb na 3 pilastrze licząc od ołtarza św. Antoniego. Miejsce to jest niczym nie zasłonięte, przeszkadza tylko niżej powieszony kinkiet elektryczny,
  6. Kolejne trzecie zdjęcie (rozbita szyba) obrazuje jeszcze jedno miejsce z herbem. Jest on widoczny na ścianie obok ołtarza św. Antoniego i przejścia do kaplicy św. Rocha i św. Sebastiana. Obecnie w tym miejscu powieszona jest stacja drogi krzyżowej.

odkrywki polichormii

Resize text-+=