Obraz św. Piotra z Alkantary

Obraz św. Piotra z Alkantary (217 x 130cm) z bocznego ołtarza powstał w 1790 r. i jego autorem jest G.I.G. Sławiński.

Obraz nigdy nie był wcześniej wyjmowany z ołtarza, dlatego nie znany był podpis autora.

Na obrazie widoczne były zniszczenia w postaci dziur w płótnie, wygniecenia szwów, wcześniejsze przemycia silnym środkiem chemicznym (alkohol, amoniak??) w celu rozjaśnienia, a także grube warstwy pociemniałych werniksów i zachlapania politurą szelakową w czasie odnawiania ołtarza.

Podczas konserwacji w 2021 r. obraz wyjęto wraz z ramą z ołtarza. Rama była połączona kołkami i kowalskiej roboty gwoździami z deską podkładu, do której za pomocą drewnianych kołeczków przymocowane było płótno obrazu. Płótno nie było przyklejone do desek. Dziury w obrazie wypełniono protezami z zagruntowanego płótna a cały obraz dublowano na nowe płótno za pomocą żywicy BEVA 371 na stole próżniowym. Na nowym płótnie odtworzono oryginalny podpis za pomocą kalki. Po zdjęciu warstw werniksów i nielicznych przemalowań głownie w tle ubytki warstwy malarskiej uzupełniono metodą punktowania farbami mastyksowymi.

Podczas konserwacji obrazu odsłonięto też oryginalną polichromię na ramach. Pod warstwą złoceń szlagmetalem na miksionie była warstwa czarnej polichromii, prawdopodobnie z czasu „żałoby narodowej” po 1863 r., a wcześniej warstwa ciemno brązowej farby. Oryginalna polichromia jest jasno brązowa, lekko ugrowa. Tą najwcześniejszą warstwę polichromii odsłonięto i uzupełniono, a całą ramę zaimpregnowano żywicą wzmacniającą strukturę drewna.

Obraz św. Piotra z Alkantary z przed i po konserwacji

Resize text-+=