Obraz św. Franciszka

Obraz św. Franciszka (216 cm wys. x 103,5cm szer., autor: nieznany) był konserwowany w 2020 r.

Obraz olejny na płótnie został naklejony na podkład z dykty usztywnionej listewkami w czasie poprzedniej konserwacji w latach 80 XX w. W dolnej części nie wykonano rekonstrukcji płótna tylko uzupełnienie namalowano bezpośrednio na dykcie. Obraz był bardzo zabrudzony, podmalowany.

W czasie ostatniej konserwacji obraz rozdublowano z podkładu z dykty poprzez zestruganie dykty od odwrocia za pomocą elektrycznego struga, następnie przy pomocy noża zestrugiwano cienką warstwę nawilżonej wodą dykty i kleju aż do oryginalnego płótna. W tym czasie lico obrazu zabezpieczone było bibułką japońską i warstwą płótna na kleju odwracalnym. Brakujące fragmenty obrazu uzupełniono protezami z zagruntowanego płótna, usunięto werniks i przemalowania a następnie wykonano dublowanie na nowe płótno żywicą BEVA 371 na stole próżniowym. Obraz naciągnięto na nowe krosna malarskie z klinami. Uzupełnienie i rekonstrukcje polichromii wykonano farbami konserwatorskimi.

Foto nr 1, 2 i 3 przed konserwacją. Na zdjęciu nr 3 widoczne odwrocie obrazu z dykty i listewek.

Foto nr 4 przedstawia obraz w luminescencji pod wpływem światła UV. Ciemne plamy obrazują miejsca przemalowania w latach 80 XX w., niestarannie położony werniks.

Foto nr 5 przedstawia rozdublowywanie obrazu z podkładu z dykty, nawilżona wodą dykta jest zestrugiwana za pomocą noża. Odsłonięty jest fragment oryginalnego płótna i warstwa kleju.

Foto nr 6 przedstawia obraz z doklejonymi protezami po krawędzi oraz umyty przez połowę z warstwy werniksu i przemalowań. Obraz ułożony jest na nowym płótnie do dublażu.

obraz św. Franciszka przed konserwacją

obraz św. Franciszka po konserwacji

Resize text-+=