Antepedium do ołtarza św. Franciszka

Antepedium do ołtarza św. Franciszka powstało w 1958 r. i namalowała go Maria Komierowska

W czasie konserwacji obraz zdjęto z blejtramu, doszyto wzdłuż krawędzi krajki z płótna lnianego, podklejono żywicą BEVA 371, umyto powierzchnię obrazu z zabrudzeń (foto nr 1 i 2) następnie naciągnięto na stare, ale zaimpregnowane krosna malarskie, do których dobito po krawędzi listewki. Niewielkie ubytki warstwy malarskiej uzupełniono metodą punktowania farbami mastyksowymi. Całość zawerniksowano.

Antypedium w trakcie konserwacji

 

Antypedium po konserwacji

Resize text-+=